Fixartjänst

Glödlampor. Foto Patrick Tomasso

Till följd av Coronaviruset kommer fixartjänst tills vidare fokusera på att utföra tjänster som är nödvändiga för det vardagliga livet!

Fixartjänst anpassas efter rådande omständigheter i och med coronaviruset, covid-19. De tjänster som normalt erbjuds är indragna.

Tillsvidare utför Fixartjänst endast tjänster som är nödvändiga för att få det vardagliga livet att fungera.

Tjänster du kan få hjälp med

  • Byte av glödlampor, batterier och proppar
  • Hjälp med problem relaterade till ljus och värme
  • Kontakt med informationskanaler
  • Kontakt med hyresvärd/hantverkare

Vem kan boka Fixartjänst?

Är du 67 år eller äldre och behöver hjälp med praktiska saker i hemmet som kan innebära risk för fall- eller halkolyckor? Då kan du ringa och boka Fixartjänst. Uppge vad du vill ha hjälp med och när hjälpen önskas. På bokad dag och tid får du sedan hjälp med önskade arbetsuppgifter.

Se till att du har det eventuella material som behövs hemma. Då vi tänker på miljön försöker vi samköra flera olika ärenden till just din ort. Det innebär att det kan ta någon extra dag om det inte är akut.

Fixartjänst är kostnadsfritt och utförs av kommunens arbetsmarknadsenhet Uppjobb.

Lyssna