Fixartjänst

Glödlampor. Foto Patrick Tomasso

Fixartjänst är till för dig som är 67 år eller äldre. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka tryggheten i hemmen och förebygga fallolyckor.                

Är du 67 år eller äldre och behöver hjälp med praktiska saker i hemmet som kan innebära risk för fall- eller halkolyckor, kan du ringa och boka Fixartjänst. Uppge vad du vill ha hjälp med och när hjälpen önskas. På bokad dag och tid får du sedan hjälp med önskade arbetsuppgifter.

Tjänsten är kostnadsfri och utförs av kommunens arbetsmarknadsenhet Uppjobb.

Se till så att du har det eventuella material som behövs hemma. Då vi tänker på miljön försöker vi samköra flera olika ärenden till just din ort. Det innebär att det kan ta någon extra dag om det inte är akut.

Tjänster du kan få hjälp med:

 • Byte av glödlampor, batterier och proppar
 • Upphängning av gardiner
 • Uppsättning av lampor
 • Montering av brandvarnare
 • Fästa sladdar
 • Smörja lås och dörrar
 • Lägga in halksäkra mattor eller lägga halkskydd under mattor
 • Hämta saker från källare eller vind
 • Bära in eller ta fram trädgårdsmöbler
 • Flytta möbler (ej flytt till annat boende)
 • Ta ner saker från höga skåp
 • Rensa hängrännor

Tjänster du inte kan få hjälp med:

 • Elinstallationer
 • Städning
 • Borrning i kakel
 • Vedhantering
 • Målning

Tjänster som kräver myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade utförs inte.

Lyssna