Demens

Vi erbjuder stöd och hjälp för dig som har en demensdiagnos och för anhöriga.

Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Det kan yttra sig på många olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Alzheimers sjukdom är vanligast och utgör 60-70 procent av fallen. Vaskulär demens och frontotemporal demens är andra vanliga demenssjukdomar. Sjukdomens symtom leder till att personen får svårare att klara sin vardag utan stöd från närstående.

Stöd och hjälp

Vid demenssjukdom finns oftast behov av stöd, både för den som är sjuk och för anhöriga. Ansvaret för demensvården är delat mellan kommunen och Region Kronoberg. På vårdcentralen görs till exempel demensutredningar.

Uppvidinge kommun kan bistå så att du/ni få hjälp med råd och stöd, hemsjukvård, hemtjänst, anhörigstöd eller särskilt boende. Har du frågor kan du vända dig till hemsjukvården, en biståndshandläggare eller anhörigstödet.

Exempel på insatser är avgiftsfri avlastning, 10 timmar per månad, för den som tar hand om en närstående i hemmet eller dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med minnesnedsättning.

Lyssna