Intresse- och frivillig­organisationer

Det finns flera föreningar och intresseorganisationer som har ett nära samarbete med kommunens äldreomsorg.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Rådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens beslut i frågor som rör dem. Kommunala pensionärsrådet har regelbundna sammanträden med socialnämndens ordförande. De diskuterar då de punkter från socialnämndens dagordning som berör äldre.

Frivillig- och intresseorganisationer

Frivillig- och intresseorganisationerna finns i respektive kommundel och har ett nära samarbete med kommunens äldreomsorg.

Norrhult/Klavreström

PRO arbetar tillsammans med Röda korset. Deras arbete är anhörigstödsgrupper samt frivilligarbete. Det innebär bland annat besöksverksamhet och tidningsläsning i våra boende.

Åseda

Röda korset arbetar tillsammans med Svenska kyrkan. Deras arbete består bland annat av anhöriggrupper samt frivilligarbete. Det innebär bland annat besöksverksamhet, trivselträffar och tidningsläsning i våra boende.

Älghult

Röda korset arbetar tillsammans med Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Deras arbete består bland annat av anhöriggrupper samt frivilligarbete. Det innebär bland annat besöksverksamhet och tidningsläsning i våra boende.

Lenhovda

PRO arbetar tillsammans med Röda korset. Deras arbete är bland annat besöksgrupper och anhörigstöd vid behov. Svenska kyrkan har aktiviteter på Lingården varannan vecka.

Lyssna