Information till utförare

Uppvidinge kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten i ordinärt boende.

Valfrihetssystemet innebär att alla som har hemtjänst och bor i ordinärt boende har sedan 1 september 2011 möjlighet att själva välja vilken av de leverantörer som kommunen har godkänt som ska utföra hemtjänstinsatserna.

Privata utförare kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Utförare kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i. Karta finns under Länkar längre ner på sidan.

Att bli utförare

Privata aktörer såsom företag, kooperativ eller ideella organisationer kan ansöka om att bli godkänd som utförare. Alla sökanden som uppfyller de krav som kommunen ställer blir godkända. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen. Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utföraren ett avtal och utföraren är därefter valbar för vårdtagarna.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd anges i ett förfrågningsunderlag. Du som utförare ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för att bli godkänd.

Information och ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst enligt LOV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar fortlöpande emot ansökningar.

Ansökan skickas till:
Uppvidinge kommun
LOV-handläggare
Box 59
364 21 Åseda

Välkommen att söka!

Lyssna