Kombinationsutbildning

Kombinationsutbildning är till dig som studerar på svenska för invandrare (SFI) eller grundläggande nivå (GRUV). Den här utbildningsformen låter dig kombinera studier på SFI eller GRUV med en gymnasial yrkesutbildning.

För att bli behörig till kombinationsutbildning ska du läsa på SFI C eller D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen är 100% studietakt och du har rätt att söka studiestöd (CSN).

Just nu kan du bara söka kombinationsutbildning inom Bygg & Anläggning och Industriteknik.

Lyssna