Internationell vindkraftstekniker

Vindkraftspark. Foto: Karsten Wurth

Uppvidinge Lärcenter startar en yrkeshögskoleutbildning tillsammans med Lernia: Internationell vindkraftstekniker

 • Utbildning startar i september 2024.
 • Utbildningens längd är 1,5 år och på heltid (40 timmar/vecka).
 • Ansökningsperiod: 15 februari - 15 maj
 • Antal platser: 10

Om utbildningen 

Utbildningen till vindkraftstekniker är en platsbunden heltidsutbildning med inslag av distansstudier. De teoretiska delarna av utbildningen sker på distans och de praktiska momenten är obligatoriska. Första året innehåller teoretiska studier och sista terminen består till stor del av praktik. All utbildning kommer vara på svenska men viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska kan förekomma. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som Internationell vindkraftstekniker. 

Goda framtidsutsikter för vindkraftstekniker och internationella vindkraftstekniker 

Utbildningen har tagits fram i samarbete med branschorganisationer och de signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du verka över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare.  

Efter utbildningen 

Du får kunskap om: 

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar 
 • Monterings-, justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar 
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk 
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt 
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem 

Efter utbildningen kan du jobba inom flera olika områden. Här är några exempel: 

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller energidistribution 
 • Service- och underhållstekniker för förnybara energisystem 
 • Servicetekniker - drift och/eller underhållsmekaniker inom energiproduktion 
 • Vindkraftstekniker 
 • Servicetekniker, vindkraftverk 
 • Internationell vindkraftstekniker 

För att arbeta som vindkraftstekniker behöver du en godkänd hälsokontroll för höjdarbete. Om du inte uppfyller hälsokraven kan du arbeta som service- eller underhållstekniker inom annan energiproduktion.  

Ansökan 

För mer information och om hur du ansöker, besök Lernias webbplats:

Lernia - Ansökan Internationell vindkraftstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om utbildningen, kontakta syv@uppvidinge.se 

Lyssna