Introduktions­programmet

Om du exempelvis inte har de betyg som behövs för att komma in på det gymnasieprogram du vill gå är introduktionsprogrammet rätt för dig. Vi har nedanstående inriktningar.

Individuellt alternativ

Denna inriktning är för dig som inte har godkända betyg för att nå ett nationellt program. Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden, du kanske saknar motivation eller har särskilda behov och behöver extra hjälp.

Genom att utforma en individuell studieplan hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar och behov. Du kan varva studier med praktik. De möjliga vägarna som finns för att komma vidare är att gå på yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller söka jobb på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Denna inriktning är för dig som nyligen anlänt till Sverige och vill läsa svenska tillsammans med andra ämnen för att få grundskolebehörighet. Utbildningen utformas efter dina förutsättningar, där fokus ligger på att ge dig behörighet att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram.

Ämnen som erbjuds på Introduktionsprogrammet

Beroende på vilken inriktning du väljer i programmet kan olika utbildningar erbjudas utanför programmet via en samläsning med ett annat program, till exempel om du väljer att gå yrkesintroduktion mot vård och omsorg.

Introduktionsprogrammets ämnen

Biologi

Engelska

Geografi

Historia

Matematik

Modersmål

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andra språk

Lyssna