Yrkespaket

Elev och lärare på byggprogrammet. Foto.

Om du är säker på din sak och vet vad du vill kan du gå yrkesvux, yrkesutbildningar på Komvux. Vi har flera yrkespaket med olika inriktningar.

Skulle du hitta din utbildning hos oss ökar det dina möjligheter till jobb. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och har du kunskaper från tidigare studier eller arbeten kan dessa valideras. Nedan kan du läsa mer om de olika yrkespaketen. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information: syv@uppvidinge.se

Behörighet och urval

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Yrkespaket

Vi har flera yrkespaket med olika inriktningar:

Bygg- och anläggningsutbildning 1400p/1000p

Det här yrkespaketet passar dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt och skapa med händerna. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Utbildningen förbereder dig för arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Man kan även kombinera studierna med några dagar praktik i veckan. Har du redan läst svenska eller svenska som andraspråk samt matematik 1a går utbildningen på 2 terminer istället (1000p).

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1

400p

Svenska som andraspråk 1

50p

 Husbyggnadsprocessen 

200p 

Husbyggnad 1

100p

Matematik 1 a

50p

 Termin 2

 500p

Svenska som andraspråk 1

50p

Matematik 1 a

50 p

Husbyggnad 2

200p 

Husbyggnad 3

200p 

 Termin 3

500p

Trä 1 - Stommar

100p

Trä 2 - Beklädnad

100p

Trä 3 – Montage

100p

Valbar kurs

100p

Valbar kurs

100p


Stödassistent 1300p/1500p

En utbildning för dig som vill arbeta inom LSS.

Det här yrkespaketet gör dig behörig att arbeta med personer som beviljats insatser enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som stödassistent innefattar ditt arbete att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja brukares förmåga och självständighet. Du kan arbeta inom flera olika professioner, exempelvis inom daglig verksamhet, omsorgsassistent, boendestödjare med mera. Utbildningen tränar din förmåga att vara kreativ och flexibel för att möta många människor med olika behov och egenskaper. Utbildningen är certifierad av omsorgscollege och du får ett diplom när du fullgjort utbildningen.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1

550p

Pedagogiskt ledarskap

100p

Lärande & utveckling

100p

Sociologi

100p

Människors miljöer

100p

Grundläggande vård & omsorg

100p

Kommunikation

50p

 Termin 2

450p

Hälsopedagogik

100p

Specialpedagogik 1

100p

Pedagogiskt arbete

200p

Kommunikation

50p

 Termin 3

500p

Socialt arbete 1

100p

Specialpedagogik 2

100p

Komvuxarbete

100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100p

Samhällskunskap 1a1

50p

Naturkunskap 1a1

50p


Industriteknisk utbildning 800p

Det industritekniska yrkespaketet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning och svetsning inom teknisk industri. Vi erbjuder utbildning inom flera typer av svets, planering, design, CAD samt CNC. Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med händerna och möta nya utmaningar varje dag. Du lär dig om de olika produktionsleden, produktekonomi, användning av råvaror och kvalitetssäkring.

Hos oss har du möjlighet att sätta samman din utbildning efter dina specifika behov. Basen är på 800p därefter kan du bygga på din utbildning. Därför erbjuder vi många valbara kurser inom industri, till exempel CAD och olika typer av svets.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1

350p

Materialkunskap

50p

Tillverkningsunderlag 1

50p

Produktionskunskap 1

50p

Produktionsutrustning 1

50p

Svets grund

50p

Sammanfogning

50p

Människan i industrin 1

100p

Termin 2

350p

Materialkunskap

50p

Tillverkningsunderlag 1

50p

Produktionskunskap 1

50p

Produktionsutrustning 1

50p

Svets grund

50p

Sammanfogning

50p

Industritekniska processer

100p


Vård- och omsorgsutbildning 1350p/1500p

Yrkespaketet vänder sig till dig som vill arbeta och hjälpa andra människor och bidra till en bättre vardag, för såväl våra äldre som yngre. Som undersköterska kan man arbeta på både sjukhus som äldreboende och med personer som har olika typer av funktionsvariation.
Utbildningen ger kunskaper om hur människan fungerar, man får lära känna hela människan och se helheten hos individen.

Lärcenter är kopplad till Vård- & Omsorgscollege som är en kvalitetsstämpel på utbildningen. Du behöver godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 för att bli färdig undersköterska samt erhålla diplom.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1 (Praktik 5 veckor)

450p

Omvårdnad 1

100p

Social omsorg 1

100p

Gerontologi & geriatrik

100p

Anatomi & Fysiologi 1

50p

Funktionsförmåga & Funktionsnedsättning 1

100p

Termin 2

550p

Hälso- & Sjukvård 1

100p

Psykiatri 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykiatri 2

100p

Funktionsförmåga & Funktionsnedsättning 2

100p

Svenska 1/svenska som andraspråk1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Termin 3 (Praktik 5 veckor)


Omvårdnad 2

100p

Social Omsorg 2

100p

Hälso- & Sjukvård 2

100p

Anatomi & Fysiologi 2

50p

Vård- & Omsorgspecialisering

100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk1

50p


Fastighetsskötarutbildning 1000p

Som fastighetsskötare ansvarar man för inre och yttre skötsel av fastigheter. Arbetet är fritt och varierande, allt från snöröjning till trädgårdsarbete och olika typer av reparationer inomhus. Den här utbildningen passar dig som gillar att arbeta utomhus, hjälpa människor och lösa problem.

Utbildningen är två terminer och 70% utgörs av praktik.
För att kunna genomföra praktik är B-körkort ett krav.

Kurser inom yrkespaketet

Kurserna är olika fördelade beroende på om man startar vårterminen
eller höstterminen.

 

Termin 1 (hösttermin)

500p

Fastighetsförvaltning

100p

Ergonomi

100p

Sammanfogning

100p

Luftbehandling

100p

Service och bemötande

100p

Termin 2 (vårtermin)

500p

Bygg och anläggning 1

200p

Fastighetsservice - Byggnader

100p

Trädgårdsmaskiner

100p

Växtkunskap

100p

Lyssna