Yrkespaket

Elev och lärare på byggprogrammet. Foto.

Om du är säker på din sak och vet vad du vill kan du gå yrkesvux, yrkesutbildningar på Komvux. Vi har flera yrkespaket med olika inriktningar.

Skulle du hitta din utbildning hos oss ökar det dina möjligheter till jobb. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och har du kunskaper från tidigare studier eller arbeten kan dessa valideras. Nedan kan du läsa mer om de olika yrkespaketen. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information: syv@uppvidinge.se

Behörighet och urval

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Yrkespaket

Vi har flera yrkespaket med olika inriktningar:

Bygg- och anläggningsutbildning

En utbildning i nära samarbete med kommunens byggföretag

Vi erbjuder en modern utbildning med målet att du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden och bli trygg i din framtida yrkesroll. Vi jobbar nära byggföretagen i Uppvidinge kommun och har ett gott samarbete med dem. De vet att vår utbildning håller hög kvalitet och att eleverna som gått utbildningen har goda kunskaper med sig.Utbildningen är på 1400 poäng och helfart under tre terminer.

Vi har tre olika yrkesutgångar

 • Träarbetare
 • Målare
 • Plåtslagare

Exempel på kurser vi erbjuder är

Bygg och anläggning steg 1 och 2, husbyggnadsprocessen, husbyggnad steg 1, 2 och 3.

Vad kan du arbeta med efter fullgjord utbildning?

Efter fullgjord utbildning kan du till exempel arbeta som snickare eller montör i en husfabrik. Du behöver även en anställning som lärling på ett företag där du arbetar ett visst antal timmar innan du kan få ditt yrkesbevis.

Barn- och fritidsutbildning

En utbildning för dig som trivs med att arbeta med barn och unga

Vi erbjuder ett yrkespaket för dig som vill läsa till barnskötare och som gör dig behörig att arbeta inom förskola eller fritidshem. Utbildningen är under tre terminer och du får även möjligheten att genomföra praktik på förskola.

Vi har även en inriktning som riktar sig till dig som redan arbetar inom barnomsorgen men inte har behörighet som barnskötare. Den utbildningen är på distans och du har möjlighet att fortsätta arbeta samtidigt som du genomför din utbildning. Utbildningen är på två terminer. Under utbildningen kommer det att vara fyra fysiska träffar per termin och resterande tid är självstudier. Du kommer att få alla uppgifter på distans via den digitala lärplattformen Google Classroom.

Kurser som ingår i utbildningen är:

Barns lärande och växande
Etnicitet & kulturmöten
Grundläggande vård- & omsorg
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande & utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier & praktiker
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt ledarskap
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1

Yrkesutgång

 • Barnskötare

Yrkespaketet är på 1300 poäng och gör dig till behörig barnskötare. Efter fullgjord utbildning kan du arbeta inom förskolor, fritidshem och som elevassistent. Planerar du att läsa vidare till förskolelärare erbjuder vi även andra kurser som gör dig behörig till den utbildningen.

Industriteknisk utbildning

Yrkesutbildning industri bas

En yrkesutbildning som omfattar 900 poäng under två terminer.

Kursbeskrivning

Grundläggande industriteknisk utbildning för vuxna. Utbildningen kan byggas på med specifika inriktningar inom området, till exempel olika typer av svetsutbildningar. Utbildningen är till stora delar praktisk. Utbildningen genomförs på Uppvidinge lärcenters industritekniska yrkesinriktning och praktik ingår under utbildningstiden.

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser:

Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

Produktionskunskap 1, 100 poäng

Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Människan i industrin 1, 100 poäng

Materialkunskap 1, 100 poäng

Svets grund 100 poäng

Cad 1, 50 poäng

Cad 2, 50 poäng

Sammanfogning 100 poäng

Det finns även påbyggnadskurser, till exempel kälsvets, stumsvets och industritekniska processer som du kan läsa hos oss.

Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen är på 500 poäng och läses på helfart under tre terminer. Du kommer att läsa i kombination med distans utbildning en obligatorisk dag i veckan och resterande veckan via den digitala lärplattformen Google Classroom där kommer även att få alla uppgifter på distans

Valbara yrkesutgångar

 • Hälso-/sjukvård
 • Äldreomsorg

Vårdbiträde

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. Utbildningen är på 800 poäng och läses på hel fart under tre terminer. Du läser kombinerat fjärrundervisning med distansutbildning. Det innebär att du har en obligatorisk dag i veckan för fjärrundervisning där du träffar lärare. Resterande veckan sker undervisningen via digitala lärplattformen Google Classroom där du kommer även att få alla uppgifter.

Kurser du läser

 • Anatomi och fysiologi
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska 1eller svenska som andra språk 1

Fastighetsskötare

Är en utbildning som det i nuläget är efterfrågan på arbetsmarknaden.

Som fastighetsskötare ansvarar du för inre och yttre skötsel av fastigheter. Arbetet är fritt och varierande, med allt från snöröjning till skötsel av rabatter och olika typer av reparationer inomhus. Den här utbildningen passar dig som gillar att arbeta både inomhus och utomhus, hjälpa människor och lösa problem. Utbildningen är två terminer och inkluderar en hel del praktik i samarbete med näringslivet.

Kurser du läser

Trädgårdmaskiner 100 p
Fastighetsservice 100 p
Växtkunskap 100 p
Ergonomi 100 p
Luftbehandling 100 p
Bygg- och anläggning 1, 200 p
Fastighetsförvaltning 100 p
Service & bemötande 100 p
Sammanfogning 100 p

Sammanlagt läser du 1000 p.