Yrkespaket

Elev och lärare på byggprogrammet. Foto.

Om du är säker på din sak och vet vad du vill kan du gå yrkesvux, yrkesutbildningar på Komvux. Vi har flera yrkespaket med olika inriktningar.

Skulle du hitta din utbildning hos oss ökar det dina möjligheter till jobb. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och har du kunskaper från tidigare studier eller arbeten kan dessa valideras. Nedan kan du läsa mer om de olika yrkespaketen. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information: syv@uppvidinge.se

Behörighet och urval

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Yrkespaket

Vi har flera yrkespaket med olika inriktningar:

Bygg- och anläggningsutbildning 1400p/1000p

Det här yrkespaketet passar dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt och skapa med händerna. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Utbildningen förbereder dig för arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Man kan även kombinera studierna med några dagar praktik i veckan. Har du redan läst svenska eller svenska som andraspråk samt matematik 1a går utbildningen på 2 terminer istället (1000p).

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1

400p

Svenska som andraspråk 1

50p

 Husbyggnadsprocessen 

200p 

Husbyggnad 1

100p

Matematik 1 a

50p

 Termin 2

 500p

Svenska som andraspråk 1

50p

Matematik 1 a

50 p

Husbyggnad 2

200p 

Husbyggnad 3

200p 

 Termin 3

500p

Trä 1 - Stommar

100p

Trä 2 - Beklädnad

100p

Trä 3 – Montage

100p

Valbar kurs

100p

Valbar kurs

100p


Barn- och fritidsutbildning 1300p

En utbildning för dig som trivs med att arbeta med barn och unga


Det här yrkespaketet gör dig behörig att arbeta inom förskola, fritidshem, elevassistent eller inom LSS. Som barnskötare har man många varierande arbetsuppgifter under en dag; utevistelse, kreativ lek och även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna. Barnskötarutbildningen passar dig som tycker om att arbeta tillsammans med barn och utvecklar din pedagogiska förmåga. Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1

400p

Hälsopedagogik

100p

Barns lärande och växande

100p

Människors miljöer

100p

Kommunikation

100p

 Termin 2

 500p

Skapande verksamhet (APL)

100p

Pedagogiskt arbete (APL)

200p

Pedagogiska teorier & praktiker

100p

Pedagogiskt ledarskap

100p

 Termin 3

400p

Lärande & utveckling

100p

Specialpedagogik 1

100p

Grundläggande vård- & omsorg 1

100p

Etnicitet & kulturmöten

100p


Industriteknisk utbildning 800p

Det industritekniska yrkespaketet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning och svetsning inom teknisk industri. Vi erbjuder utbildning inom flera typer av svets, planering, design, CAD samt CNC. Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med händerna och möta nya utmaningar varje dag. Du lär dig om de olika produktionsleden, produktekonomi, användning av råvaror och kvalitetssäkring.

Hos oss har du möjlighet att sätta samman din utbildning efter dina specifika behov. Basen är på 800p därefter kan du bygga på din utbildning. Därför erbjuder vi många valbara kurser inom industri, till exempel CAD och olika typer av svets.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1

350p

Materialkunskap

50p

Tillverkningsunderlag 1

50p

Produktionskunskap 1

50p

Produktionsutrustning 1

50p

Svets grund

50p

Sammanfogning

50p

Människan i industrin 1

100p

Termin 2

350p

Materialkunskap

50p

Tillverkningsunderlag 1

50p

Produktionskunskap 1

50p

Produktionsutrustning 1

50p

Svets grund

50p

Sammanfogning

50p

Industritekniska processer

100p


Vård- och omsorgsutbildning 1350p/1500p

Yrkespaketet vänder sig till dig som vill arbeta och hjälpa andra människor och bidra till en bättre vardag, för såväl våra äldre som yngre. Som undersköterska kan man arbeta på både sjukhus som äldreboende och med personer som har olika typer av funktionsvariation.
Utbildningen ger kunskaper om hur människan fungerar, man får lära känna hela människan och se helheten hos individen.

Lärcenter är kopplad till Vård- & Omsorgscollege som är en kvalitetsstämpel på utbildningen. Du behöver godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 för att bli färdig undersköterska samt erhålla diplom.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1 (Praktik 5 veckor)

450p

Omvårdnad 1

100p

Social omsorg 1

100p

Gerontologi & geriatrik

100p

Anatomi & Fysiologi 1

50p

Funktionsförmåga & Funktionsnedsättning 1

100p

Termin 2

550p

Hälso- & Sjukvård 1

100p

Psykiatri 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykiatri 2

100p

Funktionsförmåga & Funktionsnedsättning 2

100p

Svenska 1/svenska som andraspråk1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Termin 3 (Praktik 5 veckor)


Omvårdnad 2

100p

Social Omsorg 2

100p

Hälso- & Sjukvård 2

100p

Anatomi & Fysiologi 2

50p

Vård- & Omsorgspecialisering

100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk1

50p


Vårdbiträde 800p

Vårdbiträden arbetar inom vård- och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Vårdbiträden har oftast erfarenhet inom vård och omsorg, men saknar yrkesutbildning inom området. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Arbetsuppgifterna innebär praktisk omsorg och hemskötsel. Vårdbiträde hjälper de äldre att sköta personlig hygien, påminner dem att ta sina mediciner och tar ut dem på promenader.

Kurser inom yrkespaketet


Termin 1, (Praktik 5 veckor)

450p

Omvårdnad 1

100p

Social omsorg 1

100p

Gerontologi & geriatrik

100p

Anatomi & Fysiologi 1

50p

Funktionsförmåga & Funktionsnedsättning 1

100p

Termin 2

350p

Hälso- & Sjukvård 1

100p

Psykiatri 1

100p

Psykologi 1

50p

Svenska 1/svenska som andraspråk1

100p


Lyssna