Uppdragsutbildningar

På Uppvidinge Lärcenter kan du hitta ett antal uppdragsutbildningar till ditt företag eller organisation. Vi har möjlighet att anpassa utbildningar efter önskemål och även att komma ut till arbetsplatser och genomföra dem på plats. Kontakta koordinator, Peter Holgersson för mer information och för anmälan.

Cad 1

Den här utbildningen vänder sig till alla som vill/behöver bekanta sig med cad.

Kursbeskrivning

Vi använder oss av programmet Solidworks för att ta fram enklare ritningar i 3D. Kursen kommer att äga rum vid 5-7 tillfällen med 2,5 tim per gång. Antal deltagare kan blir Max 6 st och minst 4 st för att starta kursen.

Kursens innehåll

 • Cad-system och begrepp inom cad.
 • Cad-systemets inställningar för modellering.
 • Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde.
 • Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde.
 • Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster.
 • Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen.
 • Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav

Heta arbeten

Uppvidinge lärcenter erbjuder utbildning i Heta Arbeten tillsammans med Räddningstjänsten Östra Kronoberg och Brandskyddsföreningen Kronoberg.

Kursbeskrivning

Utbildningen Heta Arbeten är obligatorisk för personer med arbeten som t.ex. svetsning, skärning och lödning på tillfälliga arbetsplatser. Även arbeten med verktyg som alstrar värme t.ex. varmluftspistol, tillhör Heta Arbeten. Giltighetstid: 5 år. Heldagsutbildning.

Kursens innehåll

 • Lagar, ansvar och försäkringsvillkor
 • Behörighet för Heta Arbeten
 • Brandförebyggande
 • Brandfarliga varor
 • Släckning och utrustning
 • Certifiering

Hjärt- och lungräddning

Den här kursen ger dig kunskaper om hur kan vara bättre förbered vid akuta situationer. Situationer där du kan rädda liv.

Kursbeskrivning

Den här kursen ger dig kunskaper om hur kan vara bättre förbered vid akuta situationer. Situationer där du kan rädda liv.

Kursupplägg

Teori och praktiska moment varvas med film. Tillfället tar ca 5 timmar där en rast på 30 minuter ingår. Är ni på lärcentret bjuder vi på fika från vårt café. Har ni inte möjlighet att komma till oss så kommer vi till er. Det som behövs är en lokal med stor golvyta, internetuppkoppling och projektor med ljud.

Kursens innehåll

 • HLR- bröstkompressioner + inblåsningar
 • Vuxen- HLR; puberteten och uppåt
 • Barn- HLR; 0-1 år och 1 år-puberteten
 • HLR med hjärtstartare
 • Hur du stoppar en blödning och vad du skall göra vid en stukad led
 • Vad du skall göra vid en elolycka eller om någon råkat ut för brännskada
 • Någon råkat ut för ett fall från hög höjd, lär dig tecken på skallskador
 • Vad du skall göra när någon råkar ut för luftvägshinder eller ett luftvägsstopp
 • Vad du skall göra om någon blir huggorms biten eller getingstucken
 • Vart på kroppen fästingar främst gömmer sig
 • Stabilt sidoläge

Mobila arbetsplatsformar

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska använda mobila arbetsplattformar, exempelvis bom lift och saxlift.

Kursbeskrivning

Utbildning är ett krav för att få använda liftar i arbete och det är viktigt att du känner till alla riskmoment och säkerhetsföreskrifter för olika lifttyper. Vi går också igenom hur man sköter om liftarna så att de blir ett effektivt arbetsredskap som underlättar arbetet. Giltighetstid: 5 år. Utbildningsintyg och registrering i ID06.

Kursupplägg

Kursen består av en modern online bok med enkelt språk och många bilder/filmer. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör teorin både lättläst och intressant. När online boken är läst och alla testfrågor är besvarade görs ett praktiskt prov där deltagaren får köra både bom -och sax lift. Efter det är det dags för teoretiskt certifieringsprov.

Tidsåtgång: Heldag med teori, praktik och certifiering. Man kan även välja att göra online boken innan utbildningstillfället, då är tidsåtgången en halvdag med praktik och certifiering.

Kursens innehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Olika liftars uppbyggnad
 • Fortlöpande och daglig tillsyn
 • Personlig skyddsutrustning
 • Praktiska övningsmoment

Personligt fallskydd

Fallolyckor till en lägre nivå leder ofta till svåra skador och ibland dödsfall. Därför finns många regler för hur arbete ska skyddas mot fall.

Kursbeskrivning

När allmänna fallskydd som räcken eller väggar inte är möjliga ska ett personligt fallskydd användas för att fånga personen vid ett fall. För att det personliga fallskyddet ska fungera och orsaka minimal skada behövs utbildning. Den här utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som arbetar på arbetsplan som saknar allmänt fallskydd. Lagkrav vid arbete över 2 meters höjd. Takarbeten samt uppbyggnad och rivning av byggnadsställning är bara några exempel på sådana situationer. I utbildningen får du kunskaper om hur utrustningen ska fästas och justeras och hur fall ska undvikas. Du får även kunskaper om vad som gäller när det personliga fallskyddet fångar personen och vilka åtgärder som då krävs vid ett fall. Giltighetstid 5 år. Utbildningsintyg och registrering i ID06.

Kursupplägg

Kursen består av en modern onlinebok med enkelt språk och många bilder/filmer. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör teorin både lättläst och intressant. När onlineboken är läst och alla testfrågor är besvarade görs ett praktiskt prov där deltagaren visar hur säkerhetsselen ska sitta och man hissas upp några decimeter över marken för att känna på hur det är att hänga fritt. Efter det är det dags för teoretiskt certifieringsprov.

Tidsåtgång: Heldag med teori, praktik och certifiering. Man kan även välja att göra online boken innan utbildningstillfället, då är tidsåtgången en halvdag med praktik och certifiering.

Kursens innehåll

 • Aktuella lagar och föreskrifter
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Riskanalys
 • Vad händer vid fall/olycka
 • Genomgång och prövning av fallskyddsutrustning
 • Räddning och evakuering
 • Underhåll och dokumentation

Säkra lyft

Den här utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som använder eller kommer i kontakt med lyftutrustningar för material.

Kursbeskrivning

I utbildningen får du kunskaper om olika metoder, utrustning och de signaler som används vid säkra lyft, lastkopplare och signalman. Lyftarbeten med mobila eller stationära kranar är ett vanligt riskmoment på Sveriges arbetsplatser. Genom säkra metoder, utrustning och kommunikation kan olyckor förhindras och arbetet kan effektiviseras. Därför kräver arbetsmiljöverket att alla som hanterar sådana lyftanordningar ska ha dokumenterad utbildning för lastkopplare och signalman. Giltighetstid: Livslångt enligt gällande regelverk. Utbildningsintyg och registrering i ID06.

Kursupplägg

Kursen består av en modern online bok med enkelt språk och många bilder/filmer. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör teorin både lättläst och intressant. När online boken är läst och alla testfrågor är besvarade görs ett praktiskt prov där deltagaren får bygga upp en ställning. Efter det är det dags för teoretiskt certifieringsprov.

Tidsåtgång: Heldag med teori, praktik och certifiering. Man kan även välja att göra online boken innan utbildningstillfället, då är tidsåtgången en halvdag med praktik och certifiering.

Kursens innehåll

 • Signaler och tecken
 • Planering och riskbedömning
 • Val av olika lyftredskap
 • Lastkoppling och mottagning
 • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
 • Säkerhetsregler och föreskrifter
 • Kontroll, underhåll och tillsyn

Tillverkningsunderlag

Den här utbildningen vänder sig till alla som vill/behöver förstå ritningar bättre, så som metoder, beteckningar och termer.

Du behöver inga förkunskaper, men bör vara väl bekant med det svenska språket i så väl text som tal. Kursen kommer att äga rum vid 5-7 tillfällen med 2,5 tim per gång.

Kursens innehåll

 • Tolkning av mönster- och ritningsunderlag
 • Metoder för manuell framställning av ritningar eller mönster
 • Metoder för beredning av tillverkningsritningar
 • Specifika beteckningar för mönster eller ritningar
 • Informationssökning i relevanta källor
 • Termer och begrepp som är relevanta för teknikområdet

Truckutbildning

Uppvidinge lärcenters truckförarutbildning följer läroplan (TLP-10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna grundutbildning är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten, sänka kostnaderna. Vår instruktör är utbildad och certifierad i samtliga truckar inom typ A och typ B.

Du måste ha fyllt 18 år för att gå truckutbildning. Efter godkänd truckutbildning hos oss får du framföra truck typ A och truck typ B.


Truck typ A

 • A1 Låglyftande plocktruck
 • A2 Ledstaplare
 • A3 Låglyftande åktruck
 • A4 Låglyftare


Truck typ B

 • B1 Motviktstruck
 • B2 Höglyftande åkstaplare
 • B3 Skjutstativtruck
 • B4 Höglyftande Plocktruck

Anmäl er till utbildningarna till:

koordinator@uppvidinge.se eller på telefonnummer 0474-470 67

Anmälan bör ske tidigast två veckor innan utbildningstillfället. Välkommen!

Lyssna