Validering och prövning

Här kan du läsa om det som rör validering och prövning.

Validering

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din verkliga kunskap och kompetens, men du saknar papper på det. Det handlar om ditt tidigare lärande och de erfarenheter som du skaffat dig i olika sammanhang, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet.
I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Den som vill få valideringen dokumenterad ska få ett intyg eller om den validerade vill ha betyg sätts det efter genomförd prövning.

Validering utgår från elevens förutsättningar och behov och kan ske inom ramen för alla kurser inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen.


Prövning

En elev som går gymnasieskolan får under utbildningstiden avgiftsfritt göra en prövning i alla
kurser som ingår i elevens individuella studieplan eller gymnasiearbetet. Förutsättningen är att eleven inte tidigare fått betyg i kursen eller i gymnasiearbetet eller om eleven fått betyget F.

Prövningsperioder

Prövningar som sker på höstterminen ska genomföras under perioden 20 september till 20
november och under vårterminen 20 mars till 20 maj.
Mer information finns på blanketten: Anmälan till prövning - kommunal vuxenutbildning (Komvux) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har frågor kring studier: syv@uppvidinge.se

Lyssna