Antagningsregler

Här kan du läsa om det som rör ansökan, urvalskriterier och studietakt.

Ansökan

Antagning grundas på den information och de handlingar som du bifogar till din ansökan. Det är därför viktigt att din ansökan är fullständig med de handlingar som styrker dina förkunskaper för den kurs/kurser eller yrkespaket du söker. Information om behörighet får du från SYV eller via vår hemsida.

Kompletteringar till ansökan sker senast 2 veckor efter sista ansökningsdag. Alla betyg från tidigare studier ska bifogas till ansökan. Namn och personnummer ska framgå på dokumentet samt rektors underskrift. Observera att fotografi från antagning.se ej godtas. Utländska betyg ska vara bedömda av Universitets- och högskolerådet, UHR. Betyg från Uppvidinge Lärcenter behöver inte bifogas i ansökan. Studieplan från gymnasiet godtas inte som underlag till ansökan. Tänk på att du ansvarar själv för att uppgifter i den individuella studieplanen och andra handlingar är korrekta.

Studietakt

Om du har sökt till ett yrkespaket och enstaka kurser samtidigt och blir antagen till yrkespaketet, stryks du automatiskt från de enstaka kurserna. Du får söka max två yrkespaket i samma sökperiod. Blir du antagen till en av dessa stryks du automatiskt från det lägre prioriterade.
Du kan studera högst 200 poäng per studieperiod på 10 veckor, vilket är 100% studietakt. Om du ansöker om fler kurser och poängen överstiger 100% studietakt plockas kurser med överstigande poäng bort. Om du ansöker om flera kurser är det därför viktigt att du rangordnar dina sökta kurser.

Urval

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning inte kan antas till sådan utbildning ska ett urval göras. Urval görs i enlighet skollagen (2010:800), förordning om vuxenutbildning (2011:1108) samt förordning om ändring i vuxenutbildning (2021:96). Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

  1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.
  2. Inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt program i gymnasiesärskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådant program.
  3. Är eller riskerar att bli arbetslös.
  4. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet.
  5. Behöver utbildningen för planerat yrkesval.
Lyssna