Metaller runt glasbruk

Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten. Linnéuniversitetet och Arbets- och Miljömedicin i Linköping och Lund jobbar med forskning på området.

Det finns indikationer på vissa förhöjda cancerrisker för glasbruksarbetare och boende kring glasbruk men en studie från Arbets- och Miljömedicin i Linköping ger ändå lugnande besked. Här kan du läsa mer om den studien.

Det som lett till dagens förhöjda cancerrisker behöver inte göra det i framtiden. Detta ska forskningen försöka ge svar på och även risken med att utveckla andra folkhälsosjukdomar. Men eftersom det rör sig om metaller som är skadliga för hälsan, finns det anledning att redan nu göra vad man kan för att minska sin exponering.

  • Föroreningarna och deras effekter beror på gamla synder och inte på dagens industri.
  • Långsiktigt arbete pågår för att åtgärda gamla miljöföroreningar.
  • Det är inte farligt att gå på förorenad mark.
  • Turister och tillfälliga besökare påverkas generellt inte av metallföroreningarna, eftersom de inte har exponerats under lång tid.

Är det farligt?

För att man ska påverkas negativt av metallföroreningar, måste man ha fått i sig metallerna på något sätt under lång tid, exempelvis kan det vara genom förorenat brunnsvatten, förhöjda metallhalter i grönsaker, bär, svamp, arbete med metaller, inandning och så vidare. Forskning pågår för att närmare studera vilka exponeringsvägar som har störst betydelse och vilka effekter som kan kopplas till exponeringen.

Grönsaker, frukt och bär som har odlats i befintlig trädgårdsjord kan innehålla förhöjda metallhalter.

Även om metallhalterna i grönsaker, frukt och bär skulle ha varit förhöjda, så måste man ha ätit av dem kontinuerligt under lång tid för att eventuella negativa effekter ska uppstå. Det är inte farligt att äta dem någon gång ibland.
Har man redan fått i sig förhöjda metallhalter, går det inte att åtgärda idag, men vill man fortsätta att odla och även minska risken att få i sig ännu mer metaller finns här några enkla råd:

Har du frågor eller vill ha mer information om glasbruksområden i Uppvidinge kommun, kontakta vår miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Om Glasrikeuppdraget

Glasrikeuppdraget är ett regeringsuppdrag som drivs av Länsstyrelsen i Kronoberg tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, regionförbunden i de båda länen samt de fyra glasrikeskommunerna Uppvidinge, Lessebo, Emmaboda och Nybro. I uppdraget ingår bland annat att utveckla industriell utveckling och besöksnäring. Glasrikeuppdraget ansvarar också för att samordna information rörande saneringsfrågan i förorenad mark kring de gamla glasbruken.

Lyssna