Radon

Radon är en gas som varken syns eller luktar, därför är det omöjligt att veta om ett hus är ett radonhus eller inte utan att utföra en radonmätning i inomhusluften. Radon kan orsaka lungcancer. Risken att drabbas av lungcancer är störst för rökare. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radonkällor

Radon kan bland annat komma från marken med inträngande luft eller från byggnadsmaterialet. Radon från marken är den vanligaste orsaken. Blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial och tillverkades mellan 1929 och 1975. Läs mer om radonkällor och åtgärder på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Mätning

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Mätningen ska göras under vinterhalvåret, möjlig mätperiod är från 1 oktober till 30 april. Mätningen måste vara avslutad före 30 april och ska göras under minst två månader och gärna tre för att vara tillförlitlig.

Det finns flera företag som gör radonmätningar. Du hittar dem här till höger.

Du bör mäta radonhalten:

  • Om du inte gjord någon mätning tidigare eller om det var många år sedan en mätning gjordes
  • Vid husköp
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus
  • Om du vet eller misstänker att huset är byggt med blåbetong
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem
  • Riktvärdet

Riktvärdet för radongas i bostäder är 200 Bq/m3. Höga halter radon betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Husköp

Vid husköp bör man alltid fråga säljaren om radonmätning är gjord och be att få se mätprotokollet, se även ovanstående avsnitt om äldre mätprotokoll.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.

Lyssna