Livsmedel

En god livsmedelshygien är viktigt för att vi ska må bra. Därför gör vi kontroller hos livsmedelsföretagen i kommunen.

Tillstånd, regler och tillsyn för livsmedelsföretag

Ska du starta livsmedelsföretag i Uppvidinge kommun? Tänk på att registrera verksamheten hos miljö- och byggnadsförvaltningen innan den påbörjas. För att kontrollen ska fungera måste du först registrera dig hos oss. När du sedan har startat verksamheten kommer vi ut och kontrollerar att du följer livsmedelslagstiftningen. Ska ditt företag producera animaliska livsmedel kan det krävas ett tillstånd. Rådfråga branschen eller oss.

Riskklassning för livsmedelsverksamhet

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassning för livsmedelsverksamheter. Läs mer om det här (Länk till nyhet)

Det innebär att du som har en livsmedelsverksamhet behöver lämna in uppgifter till kommunen så att en riskklassning kan genomföras. Riskklassningen leder till en kontrollfrekvens - hur många kontrollbesök verksamheten ska få under 5 år.

Läs mer om riskklassningsmodellen:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 Länk till annan webbplats.

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut Länk till annan webbplats.

E-tjänsten

Du lämnar uppgifterna som miljö- och byggnadsförvaltningen behöver genom att använda den e-tjänst som tagits fram tillsammans nationellt med andra myndigheter. E-tjänsten kan användas av firmatecknare eller annan representant för verksamheten, och kräver inloggning med e-legitimation.

I e-tjänsten så kommer vissa uppgifter vara förifyllda då e-tjänsten har koppling till Bolagsverket och Skatteverket.

Kostnad för kontroller

Från och med 1 januari 2024 betalar du efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, så kallad efterhandsdebitering. Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar samt för- och efterarbete, som exempelvis:

  • förberedelse inför kontrollen
  • kontroll
  • granskning av inkomna uppgifter och handlingar
  • administrativ tid
  • provtagning och bedömning av analysresultat
  • skriva kontrollrapport och beslut
  • befogade klagomål/matförgiftningar

Det är kommunfullmäktige som beslutar om timtaxan för livsmedelskontroller. Taxan justeras varje år i enlighet med konsumentprisindex (KPI).

Se kostnader för livsmedelskontroller Pdf, 190.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tipsa Livsmedelsverket om livsmedelsfusk

Livsmedelsverket har en liknande tjänst för tips om livsmedelsfusk. Även här går det bra att vara anonym.

Här kan du tipsa Livsmedelsverket om livsmedelsfusk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om matförgiftning

Om du misstänker att maten du köpt i en butik eller ätit på en restaurang har orsakat matförgiftning eller allergisk reaktion kan du anmäla det till oss.

Lyssna