Livsmedel

En god livsmedelshygien är viktigt för att vi ska må bra. Därför gör vi kontroller hos livsmedelsföretagen i kommunen.

Anmälan om matförgiftning

Om du misstänker att maten du köpt i en butik eller ätit på en restaurang har orsakat matförgiftning eller allergisk reaktion kan du anmäla det till oss.

Tipsa Livsmedelsverket om livsmedelsfusk

Livsmedelsverket har en liknande tjänst för tips om livsmedelsfusk. Även här går det bra att vara anonym.

Här kan du tipsa Livsmedelsverket om livsmedelsfusk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagare

Om du startar ett livsmedelsföretag i vår kommun så blir vi väldigt glada. Men för att kontrollen ska fungera måste du först registrera dig hos oss. När du sedan har startat verksamheten kommer vi ut och kontrollerar att du följer livsmedelslagstiftningen.

I samband med registreringen ber vi dig även lämna in blanketten Underlag för riskklassificering. Den blanketten och blanketten för registrering finns under E-tjänster och blanketter. Du hittar länkar till blanketterna under Länkar längre ner på den här sidan.

Den årliga kontrolltiden för ett livsmedelsföretag och den motsvarande kontrollavgiften beräknas fram baserat på; vilken typ av verksamhet, verksamhetens omfattning, om verksamheten riktar sig mot känsliga målgrupper samt resultatet av tidigare kontrollbesök. I kontrolltiden ingår, förutom själva besöket, även förberedelser och efterarbete som exempelvis rapportskrivning.

Ska ditt företag producera animaliska livsmedel kan det krävas ett tillstånd. Rådfråga branschen eller oss.

Konsument

Målet med livsmedelskontrollen är att kontrollera att kommunens företagare producerar säkra livsmedel. Vi kontrollerar företagen genom att komma på besök, planerade såväl som oanmälda, och synar då företagets egenkontroll samt tar prover.

Lyssna