Fritidshem Tornsvalan

Tornsvalans fritidshem tillhör Nottebäckskolan.

Vi strävar efter att dela in och arbeta efter åldrar och intressen som barnen har. Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga och vara bra kompisar.

Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Lyssna