Älgens fritidshem

Fritidshemmet Älgen är ett litet fritidshem som har nära kontakt med skola, elever och föräldrar.

Älgen har en avdelning och eleverna går på Älghults friskola. De kommer till fritids både innan och efter skoldagen. Verksamheten är varierad och tematisk med stora delar praktiska moment. Vi är ofta ute i naturen och använder den som inspriationskälla.

Lyssna