Ansök eller säg upp plats

Vi arbetar för att barnet i första hand placeras i någon av de förskolor eller fritidshem som finns i det område där barnet är folkbokfört.

Du ansöker om plats på förskola och fritidshem via Qore. Du är välkommen att ansöka om förskoleplats och barnet kan börja på förskola som tidigast från det att barnet fyllt 1 år. När du ansöker om förskoleplats är det viktigt att du gör det minst 4 månader innan du är i behov av barnomsorg. Detta för att vara garanterad en plats på någon av kommunens förskolor.
Om du önskar plats på fritidshem när ditt barn börjar i förskoleklass, är det viktigt att du ansöker om det.

Lämna in vistelsetider via Quiculum

Vistelsetider grundas på de tider och dagar då båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller omfattas av arbetsmarknadsåtgärder samt under tiden för resor till/från arbete/studier. Det är viktigt att ett nytt schema registreras vid förändring.

Barn folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i annan kommun kan ansöka om plats i Uppvidinge kommun. Om båda kommunerna är överens och om det finns möjlighet erbjuds plats i förskola eller i fritidshem.

Ansök om plats i annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Uppvidinge kommun kan söka plats i annan kommun. Ansökan görs då till den kommun där man vill ha plats. Såväl Uppvidinge kommun som den mottagande kommunen måste ge sitt godkännande innan barnet får en plats i förskola eller i fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs via Qore och ska ske minst två månader i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Lyssna