Alstermoskolan F-6

Alstermo - 800 invånare, hela världens skola!
På Alstermoskolan går elever från många delar av världen. Det ger trygghet och skapar en god möjlighet för varje enskild elev att växa i - både kunskapsmässigt och i sin personliga utveckling. Alla elever som börjar på Alstermoskolan klass placeras, vilket gynnar integreringen.

Lyssna