Fritidshem Regnbågen

Alstermoskolans fritidshem heter Regnbågen. Vi har tre avdelningar där nästan hälften av skolans elever går efter sin skoldag.

Närheten till naturen är något som vi gärna använder oss av i verksamheten och som uppskattas av eleverna.

Lyssna