Fritidshem Regnbågen

Alstermoskolans fritidshem heter Regnbågen. Vi har tre avdelningar där nästan hälften av skolans elever går efter sin skoldag.

Närheten till naturen är något som vi gärna använder oss av i verksamheten och som uppskattas av eleverna.

Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Lyssna