Åsedaskolan 7-9

Åsedaskolans lokaler klass 7-9. Foto Eva Thörn.

På Åsedaskolan 7-9 strävar vi efter att ha en trivsam studiemiljö som ger goda studieresultat.

Med läroplanen som grund arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbete som syftar till att skapa en miljö som är utvecklande för elevernas lärande. Genom bland annat elevråd, elevhälsa och trygghetsenkäter har eleverna möjligheter att framföra sin tankar och förslag till förbättringar. Engagerade och kompetenta lärare arbetar för att eleverna ska lära sig att ta ansvar, få inflytande över undervisningens innehåll, ges ökad social kompetens och verktyg att bli engagerade medborgare. För bästa resultat och utveckling tror vi också på, och arbetar för ett nära samarbete mellan skolan och elevernas vårdnadshavare.

Lyssna