Lenhovdaskolan F-6

Vi lär och leker för livet. Vår skola ska kännetecknas av trygghet, delaktighet, ansvarskännande och att alla elever känner lusten att lära.

På Lenhovdaskolan vill vi att eleverna ska känna att det finns riktigt bra förutsättningar att utvecklas. Förutom en trygg lärmiljö, har vi I-pads till elever från förskoleklass till årskurs 2 och datorer för elever som går i årskurs 3-6. Vi arbetar efter en tydlig läxpolicy och likabehandlingsplan. På Lenhovdaskolan har vi återkommande gemensamma aktivitetsdagar i åldersblandade grupper. Eleverna får då goda möjligheter att umgås över klass- och stadiegränser.

Lyssna