Fritidshem Eken

Ekens fritidshem tillhör Lenhovdaskolan och har verksamhet på morgonen före skolan samt efter skoldagens slut och på lov.

Öppettiderna för fritidshemmet är för närvarande 06.00-17.30.

Våra mål på fritidshemmet

Vi vill att barnen på fritidshemmet blir självständiga, tar ansvar, är delaktiga och känner trygghet. Därför har vi fritidsråd en gång i månaden där barnen får turas om att vara ordförande. På onsdagar får två av barnen planera och hålla i aktiviteter i sporthallen.

Vi erbjuder läxhjälp till de barn som önskar det.

Hur ser en dag på Eken ut?

  • Barnen startat dagen med valfri, lugn aktivitet
  • 07.20 äter vi frukost i skolans matsal
  • Barnen går till sina respektive klasser
  • Efter skolan samlas barnen för upprop och vi pratar om dagen som varit
  • Därefter går vi oftast ut eller har någon planerad aktivitet inne
  • 14.30 serveras mellanmål
  • Efter mellanmålet väljer barnen själva aktivitet fram till stängning


Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Lyssna