Frånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan vid sjukdom eller ledighetsansökan görs i Quiculum. Elever som åker med abonnerad skolskjuts ska även frånvaroanmälas till bussbolaget.

Frånvaroanmälan till skola och fritidshem

  • Frånvaroanmälan görs före klockan 08.00.
  • Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen.

Ledighetsansökan

Kommunen följer skollagen, vilket innebär att "en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter". Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om "synnerliga skäl" finns (skollagen 7 kap. § 18). Ansökan görs via Quiculum.

Elev med skolskjuts

Elever som åker abonnerad skolskjuts ska även frånvaroanmälas till bussbolaget.

Nilsbuss

072-092 74 35

Åseda Trafik

0474-121 10

Rutiner för frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Tänk på att frånvaroanmäla innan skoldagen börjar, före klockan 08.00. Vissa avvikelser kan förekomma mellan skolorna.

Ansvarig på skolan

Klassföreståndare/mentor ansvarar för uppföljningen av elevs frånvaro.

Läkarintyg

Skolan kan begära läkarintyg vid återkommande anmäld frånvaro.

Lyssna