Exploatering av vindkraft

Uppvidinge kommun har i några decennier varit föremål för vindkraftsprojektörers intresse, den politiska riktningen har fram till 2016 varit att tillåta den exploateringen.

Vindkraftverk i en skog.

Flera av de beslut som fattades innan 2016 är ännu idag ej helt realiserade, vilket betyder att det ännu inte är möjligt att fullt ut analysera konsekvenserna av exploateringen. Senast kommunfullmäktige tillstyrkte byggandet av vindkraftverk i kommunen var år 2015.

Nedan kan du se hur många vindkraftverk som tillstyrkts i kommunen mellan 2011-2023 samt tabeller för pågående projekt och uppförda verk.

Tillstyrkan från kommunen

Diagram för antal vindkraftverk som kommunfullmäktige tillstyrkt per år från 2011-2023. 2011: 100 vindkraftverk, 2012: 0 vindkraftverk, 2013: 0 vindkraftverk, 2014: 39 vindkraftverk, 2015: 9 vindkraftverk, 2016: 0 vindkraftverk, 2017: 0 vindkraftverk, 2018: 0 vindkraftverk, 2019: 0 vindkraftverk, 2020: 0 vindkraftverk, 2021: 0 vindkraftverk, 2022: 0 vindkraftverk, 2023: 0 vindkraftverk

Tillstånd enligt miljöbalken krävs för större anläggningar:

  • två eller flera verk där vart och ett har en totalhöjd över 150 meter
  • för sju eller flera verk där vart och ett har en totalhöjd över 120 meter

Tillstånd får endast ges till en vindkraftsanläggning om berörd kommun har tillstyrkt verksamheten. I Uppvidinge kommun fattar kommunfullmäktige detta beslut.

Pågående projekt och uppförda verk

Att etablera en vindkraftspark är en lång process och det kan gå många år mellan att ett tillstånd ges och att vindkraftverken står färdiga på plats. Nedan kan du se aktuell status på projekt som kommunfullmäktige tillstyrkt och som fått tillstånd från miljödelegationen.

Pågående projekt - Större anläggningar

Pågående projekt - Större anläggningar

Områden

Tillstyrkan

Aktuella verk*

Status

Planerad driftstart

Horshaga

2014- kommunen tillstyrker byggnation av 12 vindkraftverk med totalhöjd på max 200 meter.

11 verk

200 m

Byggnation påbörjad.

2025

Älmedal

2015- kommunen tillstyrker byggnation av 12 vindkraftverk med totalhöjd på max 200 meter.

9 verk

200 m

Byggnation påbörjad.

2025

Rosenholm

2014- kommunen tillstyrker 16 vindkraftverk medtotalhöjd på max 180 meter.

5 verk

180 m

Byggnation påbörjad

2025

*Antalet verk som faktiskt byggs kan vara mindre än antalet verk i ansökan.

Uppförda verk - Större anläggningar

Uppförda verk - Större anläggningar

Områden

Tillstyrkan

Antal verk

Höjd

Drifts-start

Tvinnesheda

2011 tilldelades tillstånd för byggnation av 50 vindkraftverk med totalhöjd på max 191 meter.

47

191

2022

Marhult

2014 – kommunen tillstyrker byggnation av 11 verk med en totalhöjd på max 191 meter.

7

185

2023

Karskruv

2011- kommunen tillstyrker byggnation av 50 verk med en totalhöjd på max 191 meter.

20

191

2023

Mindre anläggningar

I diagram och tabell ovan inkluderas enbart större anläggningar som kräver en kommunal tillstyrkan. Mindre anläggningar prövas av miljö- och byggnadsnämnden utifrån parametrar i miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och plan- och bygglagen, vilket innebär att de inte kräver en kommunal tillstyrkan.

Exempel på mindre anläggningar i Uppvidinge kommun är vindkraftsverksprojekten i Sjömåla, Hageskruv och Lindshammar. Du kan hitta mer information om dessa anläggningar på Vindbrukskollen.

Vindbrukskollen

På Energimyndighetens hemsida finns kartjänsten Vindbrukskollen. Där kan du se aktuell information om vindkraftsetableringar i hela Sverige.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna