Klimat- och energistrategi

Uppvidinge kommun har en klimat- och energistrategi som gäller 2022-2030.

Klimat- och energistrategin handlar om hur vi ska minska vår påverkan på klimatet och hur vi ska säkra en trygg tillgång på energi. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den kommer att kräva förändringar. Förändringar så att vi minskar vår klimatpåverkan och anpassningar till den klimatförändring som redan har skett. För att vi ska lyckas måste vi arbeta tillsammans. Det behövs delaktighet och samverkan mellan invånare, organisationer, näringsliv, nämnder och kommunala bolag.

Transportsektorn är ett exempel på en sektor där utsläppen måste minskas rejält. Samtidigt ser vi även att det finns en brist på energi i vissa kommundelar vilket påverkar möjligheten till utveckling.

Som kommun har Uppvidinge en betydande roll i samhället att gå före och inspirera andra till en god energihushållning och minskade utsläpp av växthusgaser. Uppvidinge kommunkoncern har ett stort ansvar att bidra till att nå de mål som är satta regionalt, nationellt och internationellt kring klimat- och energifrågor.

Att som kommun ta ansvar och satsa på miljön bidrar till att öka kommunens attraktivitet både som plats att bo, leva och verka i.

Energikontor Syd AB har varit behjälpliga i arbetet med att utveckla vår energiplan, genom deltagandet i projektet Own Your SECAP

Du kan ta del av hela klimat- och energistrategin under Länkar.

Lyssna