Energi­deklaration

Lagen om energideklaration för byggnader är ett steg i ett miljömål. Det innebär att alla byggnader som omfattas av lagen ska ha en godkänd energideklaration.

I en energideklaration ska bland annat uppgifter om byggnadens energiprestanda framgå och eventuella förbättringar som kan göras ur energisynpunkt. Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert (ackrediterat kontrollorgan - Swedac) och kommunens miljö- och byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. Följande byggnader ska energideklareras:

  • Specialbyggnader över 1 000 kvadratmeter (till exempel simhallar, skolor, vårdbyggnader).
  • Byggnader med nyttjanderätt (till exempel hyresrätter, bostadsrätter, lokaler som hyrs).
  • Nya byggnader och byggnader som säljs.
Lyssna