Värmepumpar

Tänk på att anmäla din värmepump!

Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga.

Vid anmälan ska situationsplan bifogas där det framgår fastighetsgränser samt byggnader. Detta kartunderlag kan beställas från kommunen eller hämtas från Lantmäteriets e-tjänst Min karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du anmäler i god tid innan värmepumpen anläggs.

Lyssna