Gator och parker

Uppföljning på fråga om lastbil på trottoaren

Skickades in: 2020-04-21

(Denna synpunkt är relaterad till en annan fråga):

Lastbil på trottoaren

Varför kan inte då kommunen upplåta plats åt näringsidkaren med lastbilen till ett lämpligare ställe att stå på?

Varför hänvisar ni en medborgare som påpekar problemet att kontakta polisen?

Dåligt, mycket dåligt; agerande av er på Uppvidinge kommun!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-04-29

Hej!

Här följer svar fråga för fråga:

Varför kan inte då kommunen upplåta plats åt näringsidkaren med lastbilen till ett lämpligare ställe att stå på?

Marken näringsidkaren står på är privat. Ingen förfrågan från näringsidkaren, om upplåtelse av mark, har kommit in till kommunen.

Varför hänvisar ni en medborgare som påpekar problemet att kontakta polisen?

Om bestämmelser i trafikförordningen inte följs kan endast polisen utfärda böter - myndighetsutövning.

Dåligt, mycket dåligt; agerande av er på Uppvidinge kommun!

Hade det varit på kommunal mark och kommunen haft polisens befogenhet, kunde kritiken varit berättigad.

Vänliga hälsningar,

Tekniska avdelningen

Lyssna