Gator och parker

Lastbil på trottoaren

Skickades in: 2020-04-07

En gång per vecka är en fiskbil uppställd utanför Coop i Åseda, vilket säkert många efterfrågat.
Dock uppstår ett problem eftersom lastbilen inskränker på trottoaren vilket medför att fotgängarna tvingas ut i gatutrafiken. Hur ser kommunen på den uppkomna trafiksituationen?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-04-16

Hej!

Trafikverket är väghållare på Järnvägsgatan där fiskbilen står. Det är alltså inte en kommunal gata. Kontakta Polismyndigheten om du upplever att placeringen av fordonet utgör en trafikfara, eftersom de har rätten att bötfälla feluppställda fordon.

Vänliga hälsningar,

Tekniska avdelningen

Lyssna