Dialog och synpunkter

Det finns flera sätt att påverka vad som händer i kommunen. Både före och efter att beslut har fattats.

Du kan välja att lämna in medborgarförslag, ställa frågor till kommunfullmäktige på allmänhetens frågestund eller lämna synpunkter via vår e-tjänst Tyck till. Du kan även överklaga redan fattade beslut eller engagera dig i kommunpolitiken.

Lyssna