Barnkonventionen

I Sverige blev barnkonventionen lag den 1 januari 2020. I Uppvidinge kommun arbetar vi aktivt för att barnkonventionen ska införlivas i verksamheterna. I april 2022 antog kommunfullmäktige en policy för inkluderande av barnkonventionen i beslut som ska vägleda den kommunala verksamhetens arbete.

Barnkonventionen beskriver barns rättigheter och kommer ursprungligen från den internationella organisationen Förenta nationernas konvention om barns rättigheter. Totalt finns 54 artiklar men fyra av dessa kallas för barnkonventionens grundprinciper.

De fyra grundprinciperna är följande:

  • Artikel 2: Barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ska inte diskrimineras.
  • Artikel 3: Man ska ta hänsyn till barns bästa i beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Barn har rätt att få sin röst hörd i beslut som rör dem.

Mer information om barns rättigheter och barnkonventionen finns på Barnombudsmannens webbplats:

Barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna