Politik

Spara inte på våra barn och gamla

Skickades in: 2019-04-04

Vi måste agera nu! Våra barn och gamla blir lidande återigen. Nu måste vi måste sluta och snacka och börja agera om vi ska få någon form av förändring i denna kommun. Det är väl inte bara jag som känner så här hoppas jag. Alla snackar hela tiden, men ingen vill göra något åt det. Sluta blunda för
den bistra verkligheten.

Vill vi att våra barn ska få ännu sämre betyg i skolan! Vill vi att man slå ihop dem till större klasser. Lärare får mer elever att ta hand om, det blir mer stress för alla. Det kommer bli skit av alltihopa. Barnen blir inte tillgodosedda för att kunna få en trygg skolgång, eller känner sig sedda och hörda!

Våra gamla får ännu sämre vård på grund av besparingar och mindre personal som kan ge dem den vård de förtjänar det är så mycket besparingar hit och dit inget får kosta, men våran blivande framtid och de som har satt våra grundpelare i Sverige det skiter dem i för det är inget man tydligen behöver prioritera eller?

Kom gärna med konkreta förslag. Jag är trött på detta nu. Jag vill ha förändring NU! Vad kan vi göra som är folket? Vi har ju faktiskt makten och vi har ju valt in våra politiker och då måste vi kunna ställa krav
på dem. Varför valde vi in den annars. Vi är så många och vi kan påverka våra politiker och kommunchefer att de inte kan hyvla av lager på lager i vårt samhälle!

Svar från kommunen

Svarade: 2019-04-08

Hej!

De förtroendevalda politikernas viktigaste uppgift under de närmaste åren är att skapa balans i kommunens ekonomi. Förra året var utgifterna 26 miljoner kronor högre än inkomsterna. Och prognoserna pekar mot att det blir samma resultat i år.

Det handlar om att minska kostnaderna eller öka inkomsterna, eller en kombination av båda delarna.

Det måste ske med ambitionen att garantera tryggheten för de äldre och goda utvecklingsmöjligheter för våra barn och ungdomar.

Häromdagen redovisade förvaltningscheferna vilka kostnadsminskningar som är möjliga och som politikerna nu måste ta ställning till. De ska tala om vilka minskningar de kan acceptera och vilka de bestämt motsätter sig.

De förslag som har tagits fram som ett underlag för politikerna att ta ställning till finns publicerade här på vår webbplats:

Så kan Uppvidinge kommun sänka kostnaderna

Om politikerna bestämmer sig för att inte genomföra några kostnadsminskningar över huvud taget måste kommunalskatten höjas med minst en krona, vilket motsvarar tvåhundra kronor mer i skatt per månad för den som har en beskattningsbar inkomst på 20 000 kronor.

Det är alltså ingen enkel uppgift de förtroendevalda står inför. Vi hoppas att många kommuninvånare deltar i denna viktiga diskussion.

Du är välkommen att ge dina synpunkter. Finns det några områden där du tycker att kommunen kan minska sina kostnader? Rekommenderar du en skattehöjning? Eller kanske en kombination av båda vägarna?

Vänliga hälsningar

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Engqvist
Tillförordnad kommunchef

Lyssna