Utskott

Vad gör utskotten och vilka sitter med i kommunens utskott?

Utskottens funktion

Kommunstyrelsen har fyra utskott: Kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur- och föreningsutskottet, tekniska utskottet och personalutskottet. Utskotten bereder ärenden, lägger förslag och tar vissa beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Niklas Jonsson (S), Åseda, ordförande

Tony Johansson (S)

Anders Käll (M), Klavreström, vice ordförande

Margareta Schlee (M)

Ingrid Hugosson (C), Åseda

Viktoria Birgersson (C)

Anders Ljungqvist (-), Åseda

Kerstin Ljungqvist (-)

Peter Danielsson (S), Alstermo

Susanne Karlsson (S)


Kultur- och föreningsutskottet

Kultur- och föreningsutskottet beslutar och bereder ärenden som berör kultur- och fritidsverksamheter. Exempelvis bidragsansökningar, kulturmiljöplan och biblioteksfrågor.

Ledamöter

Ledamöter

Margareta Schlee (M), Norrhult, ordförande

Bodil Fager Bergqvist (S), Alstermo

Mikaela Gross (V), Åseda

Frida Sundqvist Hall (C), Åseda

Simon Bring (SD), Åseda


Personalutskottet

Personalutskottet beslutar och bereder bland annat ärenden som rör personal, arbetsmiljö, kollektivavtal och hälsofrämjande insatser.

Ledamöter

Ledamöter

Niklas Jonsson (S), Åseda, ordförande

Ingrid Hugosson (C), Åseda

Anders Käll (M), Klavreström


Tekniska utskottet

Tekniska utskottet bereder och beslutar om frågor som bland annat berör vatten och avlopp, belysning och väghållning för kommunala vägar, bidragsfördelning til vägsamfälligheter och återvinningsfrågor.

Ledamöter

Ledamöter

Peter Danielsson (S), Alstermo, ordförande

Tony Johansson (S), Norrhult

Anders Käll (M), Klavreström

Viktoria Birgersson (C), Åseda

Anders Ljungqvist (SD), Åseda


Lyssna