Utskott

Vad gör utskotten och vilka sitter med i kommunens utskott?

Utskottens funktion

Kommunstyrelsen har fyra utskott: Kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur- och föreningsutskottet, tekniska utskottet och personalutskottet. Utskotten bereder ärenden, lägger förslag och tar vissa beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Simon Bring (SD), ordförande

Christina Lindqvist (KD)

Viktoria Birgersson (C), vice ordförande

Ingrid Hugosson (C)

Robert Fredriksson (SD)

Matthias Sjöberg (V)

Anders Käll (M)

Jessica Rask (M)

Tony Johansson (S)

Susanne Karlsson (S)


Kultur- och föreningsutskottet

Kultur- och föreningsutskottet beslutar och bereder ärenden som berör kultur- och fritidsverksamheter. Exempelvis bidragsansökningar, kulturmiljöplan och biblioteksfrågor.

Ledamöter

Ledamöter

Ersättare

Simon Bring (SD), ordförande

Christina Lindqvist (KD)

Ingrid Hugosson (C)

Torbjörn Gustafsson (C)

Matthias Sjöberg (V)

Anders Käll (M)

Bodil Fager Bergqvist (S)


Jessica Rask (M)Personalutskottet

Personalutskottet beslutar och bereder bland annat ärenden som rör personal, arbetsmiljö, kollektivavtal och hälsofrämjande insatser.

Ledamöter

Ledamöter

Robert Fredriksson (SD), ordförande

Viktoria Birgersson (C)

Anders Käll (M)


Tekniska utskottet

Tekniska utskottet bereder och beslutar om frågor som bland annat berör vatten och avlopp, belysning och väghållning för kommunala vägar, bidragsfördelning til vägsamfälligheter och återvinningsfrågor.

Ledamöter

Ledamöter

Ersättare

Viktoria Birgersson (C), ordförande

Robert Fredriksson (SD)

Jörgen Holmberg (SD)

Sven-Olof Svensson (LPo)

Andreas Söderström (KD)

Tony Johansson (S)

Jessica Rask (M)


Peter Danielsson (S)Lyssna