Fixa min gata - Felanmälan

Anmäl fel eller brister på gator och offentliga platser via tjänsten FixaMinGata.

Här kan du när som helst på dygnet felanmäla problem som exempelvis trasiga lyktstolpar, hål i vägen eller annat i den fysiska miljön som behöver ses över av kommunen.

Tänk på!

Var noga med att ange plats och att bekräfta din felanmälan i det e-postmeddelande som skickas till dig efter felanmälan.

Gör så här för att felanmäla

 1. Gå in på fixamingata.se Länk till annan webbplats. eller ladda ner appen.
 2. Ange postnummer eller gatunamn och ort.
 3. Markera på kartan vart problemet finns.
 4. Beskriv problemet och skicka in.
 5. OBS! För att vi ska se ärendet behöver du godkänna ärendet via länken som skickas till den e-postadress du angivit.

Fel du kan anmäla

 • Badplatser
 • Cykelställ
 • Gatubelysning
 • Gång- och cykelbana
 • Hållplats
 • Igensatt brunn
 • Klotter
 • Lekplatser
 • Nedskräpning
 • Park
 • Parkering
 • Träd och buskage
 • Vatten och avlopp
 • Vinterväghållning
 • Vägar (Riksvägar/Trafikverket)
 • Vägar (Övriga)
 • Vägmärken och skyltar
 • Återvinningsstationer
 • Övrigt

När blir felet fixat?

Vi åtgärdar anmälda fel olika snabbt beroende på hur allvarliga de är. Via kartan i tjänsten på FixaMinGata kan du se vilken status felen har och om de är åtgärdade.

Rapport för Uppvidinge kommuns felanmälningar

Felanmälningar i Uppvidinge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna