Gator

Vinterväglag på en gata nedanför vattentornet i Åseda. Foto.

Tekniska avdelningen sköter underhållet av kommunens gator, gång- och cykelvägar och gatubelysning. Vi ansvarar för underhåll, snöröjning, sandning och sopning på ett sätt som gör att miljön blir trafiksäker.

Vem ansvarar för vägarna och gatorna?

Kommunen genom tekniska avdelningen ansvarar för underhållet av cirka 82 kilometer kommunala gator. Vi sköter även snöröjningen av 430 kilometer enskilda vägar runt om i kommunen.

Trafikverket är väghållare på riksvägarna och länsvägarna i kommunen, vilket även omfattar genomfarterna i tätorterna. På dessa vägar ansvarar Trafikverket för underhåll av belysning, asfalt och dagvatten.

På de kartor som finns under Länkar längre ner på denna sida går det att se vilka vägar Trafikverket ansvarar för och vilka kommunen ansvarar för.

Lyssna