Torg, parker och allmänna platser

Tekniska avdelningen förvaltar cirka 550 000 kvadratmeter parkmark runt om i kommunen.

Dessa ytor innefattar kortklippta gräsytor samt ytor med långt gräs som slås en till två gånger per år. Lekplatserna ingår som en del i parkverksamheten.

Lyssna