Bad

I Uppvidinge kommun finns många fina badplatser, sju av baden är så kallade kommunala badplatser vilka kommunen ansvarar för.

Vi tar vattenprover på de kommunala badplatserna och i Norrsjön.

havochvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om Uppvidinges badplatser och dess vattenkvalitet. Här kan du även se vilket datum proverna togs och hitta mer information om provresultaten.

Utomhusbad

Kommunala badplatser:

Fröseke - Uvasjön - vattenkvalitet tjänligt med anmärkning
Klavreström - Änghultasjön - vattenkvalitet tjänligt
Lenhovda - Lenhovdasjön - vattenkvalitet tjänligt med anmärkning
Lindshammar - Boskvarnasjön - vattenkvalitet tjänligt
Nottebäck - Madkroken, Sandviksbadet - vattenkvalitet tjänligt
Åseda - Björkåkragölen - vattenkvalitet tjänligt
Älghult - Älgasjön – vattenkvalitet tjänligt

Övrig provtagning

Norrsjön, Sandlandet - vattenkvaliet tjänligt

Uppdaterat 2022-08-22

Prov av vattenkvalitet utförs varannan vecka under sommaren

Vattenkvalitet

Vill du ha uppgifter om vattenkvalitet och eventuell algblomning i badvattnen på kommunens badplatser, följ länken Vattenkvalitet kommunala badplatser. Sök på Uppvidinge kommun och klicka på badplatsens namn så får du mer information om aktuell badplats.

Vattenkvalitet kommunala badplatser

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Parametrar: Intestinala Enterokocker Presumtiva E.coli. Provet tas på 30 centimeters djup där vattendjupet är minst en meter.

Lyssna