Naturreservat

Brädgång naturreservat

Naturreservaten i Uppvidinge är av olika karaktär och speglar det ålderdomliga kulturlandskapet och den orörda vildmarken i skogsbygderna. Här finner du stillhet och en mångfald av växter och djur tillsammans med en intressant kulturhistoria.

Vildmark är natur opåverkad av människor. Sådana områden blir alltmer sällsynta och förekommer knappast i södra Sverige. Men vildmark kan också vara en känsla av tidlöshet och ursprung, som tranornas trumpetstötar genom myrmorgonens dimma, avsaknaden av ljud från mänsklig aktivitet, klibbtickor som växer i rader längs döda trädstammar eller pärlugglans taktfasta po-popo en stjärnklar natt då månen blänker som silver i mörka skogssjöar.

I Uppvidinge fyller stora barrskogar ut kommunen tillsammans med blåbärsris, sjöar och myrmark. Tillsammans rymmer miljöerna en stark förnimmelse av vildmark. Varje årstid bär dessutom på sin nyans, sina ljud, färger och ritualer.

Här upplever du vildmarksmiljöer i Uppvidinge:

 • Berga fly naturreservat
 • Bockaskruvs naturreservat
 • Fagraholms flys naturreservat
 • Getaryggarnas naturreservat
 • Hackhylteravinen
 • Hinkaryds naturreservat
 • Hedasjöns naturreservat
 • Holmasjön
 • Horshagaflyet
 • Kamra fly
 • Kärngöls naturreservat
 • Ravinens naturreservat
 • Singelstorps flys naturreservat
 • Snålåsa fly
 • Soldatmossens naturreservat
 • Stora fly
 • Storasjös naturreservat
 • Stocksmyr-Brännans naturreservat
 • Uvaklöva
 • Varsjön och Hemsjön
 • Vithults naturreservat
 • Ösjöbols naturreservat

Mer information om kommunens naturreservat finner du bland annat i boken Natur och kultur i Uppvidinge som du enkelt beställer här på webbsidan via länken nedan.

Du hittar även en del information om kommunens naturreservat på Länsstyrelsens sida via länken nedan.