Fågelskådning

Fågel i granbuskage

Ge dig ut på fågelupplevelser i Uppvidinge kommun.

Uppvidinge fågelklubb har tre utkiksplatser med möjligheter till naturnära upplevelser. På platserna finns informationstavlor med ytterligare information om de fågelarter som är möjliga att se och höra. Fågelklubben har i samverkan med Uppvidinge kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbättrat tillgängligheten och informationen vid utkiksplatserna.

Lilla Sjö vid Flybo

Vägbeskrivning: Väg 23/37 cirka en mil väster om Åseda avtagsväg mot Tvinnesheda i Flybo. 200 meter in på avtagsvägen finns en parkeringsficka och en informationstavla. Följ stigen genom hagen cirka 200 meter till utkikstorn.

Tornet och platsen är inte anpassade till rörelsehindrade. I hagen kan finnas betande ungdjur.

Hemsjön/Varsjön

Vägbeskrivning: Väg mellan Nottebäck och Labbemåla, cirka 2 kilometer väster om Labbemåla avtagsväg (gamla järnvägsbanken) söderut mot Hökhult. Efter cirka 2,5 kilometer finns parkering med informationstavla. Utkiksplattform är anpassad för rörelsehindrade. (Varning för tunga transportfordon på vägen.)

Från väg 23/37 avtagsväg skyltad Bredhälla 2 kilometer nordost om Nottebäckskrysset.

Från väg mellan Åseda och Älghult avtagsväg Labbemåla och Bredhälla 9 kilometer sydväst om Åseda.

Södresjö

Vägbeskrivning: Väg mellan Lenhovda och Älghult. Cirka 2 kilometer väster om Älghult avtagsväg till Vidingegården. Kör förbi Vidingegården cirka 500 meter. Parkeringsficka med informationstavla. Följ stigen genom hagen cirka 300 meter till utkikstorn. Tornet och platsen är inte anpassad för rörelsehindrade. I hagen kan finnas betande ungdjur.

För ytterligare information om fågeltorn, orrgömslen och dylikt besök:

Uppvidinge fågelklubbs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna