Vandringsleder

Att vandra är ett fantastiskt sätt att uppleva naturen, få motion och koppla av i vardagen. Här har vi samlat information om vandringsleder och fina slingor i Uppvidinge kommun.

Förutom Vildmarksleden och Framtidsleden som båda går i Uppvidinge kommun och är längre vandringsleder finns även kortare slingor att upptäcka. Vildmarksleden, som är totalt 37 kilometer lång, går i den nordvästra delen av kommunen - från Norrhult och Klavreström i söder till Lindshammar i norr.

Framtidsleden är en vandrings- och cykelled i den sydvästra delen av kommunen och sträcker sig 38 kilometer runt Alstermo, Målerås och Älghult.

I Uppvidinge finns också 20 naturreservat där du kan uppleva naturen via markerade slingor av olika längd och karaktär.

Friluftskarta och vandringsguide

Vildmarksleden och Framtidsleden finns uppmärkta på Uppvidinge kommuns karta för friluftsliv och turism. Kartan finns att köpa för 60 kronor i receptionen på kommunhuset i Åseda. Där kan du även hämta vår guide till fina naturupplevelser som ger dig tips på slingor samt platser längs vägen som är värda ett besök. Guiden är kostnadsfri och kan laddas hem som pdf:

Vandra i Uppvidinge - guide till fina naturupplevelser Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Om Framtidsleden

Framtidsleden går som en rundslinga på befintliga skogsvägar runt Alstermo, Älghult och Målerås - och därmed både i Nybro och Uppvidinge kommuner samt på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län.

Runt leden finns mycket att se och göra, helt beroende på vad du har för intressen. Här i skogarna kan du träffa på bland annat älg, rådjur, räv, grävling, lodjur och varg.

För fiskaren, botanikern och fågelskådaren

Tycker du mer om fiske finns här bra fiskevatten med specialiteten strömfiske i Alsterån, där du kan ta upp öring, gädda, abborre, mört med mera.

Vill du hellre plocka svamp och bär har du också hamnat rätt, då det finns många fina ställen utmed leden. För dig med botaniska intressen finns även unik flora och fågelskådaren kan med fördel besöka fågeltornet med fin vy över Södresjö.

Om Vildmarksleden

En vuxen man och två pojkar vandrar uppför en backe i Libbhult. Foto.

Avrådan från att just nu vandra Vildmarksleden från och med den 21 november 2023.

Just nu förekommer mycket skador som kraftigt försvårar framkomligheten på leden, särskilt vid delen kring Getaryggarna. Vi vet ännu inte när Länsstyrelsen har möjlighet att rensa de delar som de ansvarar för och måste därmed avråda från att gå leden.

Var även varsam då delar av området just nu är en arbetsplats på grund av vindkraftsverksbyggnad.

Vi uppdaterar så fort vi har ny information i ärendet.

Vildmarksleden smyger sig fram längs stigar och skogsvägar, och under vandringen bjuds du på ett tvärsnitt av Uppvidinges naturtyper - tallmoar följs av tysta skogssjöar och vid de gamla hagmarkernas knotiga äppelträd sjunger entitan. Orrmossar och tjädermarker finns också, och dessutom passeras flera olika naturreservat.

Ledens olika etapper

Vandringsleden är uppdelad i etapper, observera att leden ibland går samman med Norra värends ridled. I Lindshammar går leden gemensamt med Höglandsleden i cirka 1 kilometer.

Det finns två rastplatser med vindskydd, toalett, grillplats och sopställ - vid Kolvesjö och norr om Burlagga Fly. Leden kan vandras både med- och motsols.

Klavreström - Kolvesjö 13,0 kilometer, 3-4 timmars vandring

Här går leden över Mörrumsån och västerut längs med Änghultasjöns sydligaste strand, genom naturreservatet Libbhults ängar med en kombination av ädellövsskog och barrskogsridåer. Vidare går leden mot naturreservatet Getaryggarna med bitvis mycket brant stigning och en dramatisk ättestupa.

Kolvesjö - Lindshammar 5,5 kilometer, 1-2 timmars vandring

Här vandrar du genom ett landskap fullt av gamla aspar, barrskog och bullerbyliknande landskap.

Lindshammar - Horshaga 10,4 kilometer, 2-4 timmars vandring

I Lindshammar korsar du riksväg 28/31 och kan se vindkraftverket vid Milletorp resa sig som vita torn ovanför de tunna tallarna. Trakten rymmer flera mindre myrkomplex och är rik på fågelliv.

Horshaga - Klavreström 8,0 kilometer, 2-3 timmars vandring

Här passerar du gamla torp med imponerande stenmurar och landskap med trädgårdsväxten akleja, lönn, gökärt och smultron. Du kommer till en gammal åker som sommartid lockar till sig mycket fjärilar och precis innan målgången passerar du Klavreströms golfbana och hagmarker där Uppvidinge kommuns största ekar finns, liksom rikligt med hagtorn.

Om Lindshammarleden

Lindshammarleden är en light-variant av Vildmarksleden. Sträckningen är bitvis densamma, men det kompletta varvet mäter bara 9 kilometer. Lindshammar är en naturlig startpunkt. Härifrån följer du Vildmarksleden brant upp från Mörrumsåns sänka till Sissebäck. I byn gör leden sällskap med grusvägen söderut och passerar bland annat Heda innan du korsar riksväg 28/31.

Vandringen vänder sedan mot norr och i ungefärlig jämnhöjd med Kulla naturreservat gör leden gemensam färd med Vildmarksleden tillbaka mot Lindshammar.

Vandring i naturreservat

Flicka i naturreservatet Vitthult 

Vandring i Våraskruv

I naturreservatet Våraskruv utanför Sävsjöström kan du vandra längs den idylliska Våraskruvsjön och mötas av barrskog, odlingsrösen, stora knotiga ekar och blomrika ängar. Här finns Kronobergs läns största förekomst av den fridlysta orkidén Adam och Eva. Tre promenadstigar leder genom reservatet och vid reservatsparkeringen finns informationsskylt och toalett.

Vandring i Vithult

I Vithults naturskog vid Nottebäck väntar knotiga tallar, vidsträckta myrar, skogsluft och känslan av vildmark. Från reservatets tre parkeringar utgår fyra olika stigar i skiftande miljöer. Vid Stora Brorsmåla finns reservatsparkering, informationsskylt, toalett och rastplats med bord. I västra delen finns en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform.

Vandring i Storasjö

Storasjö utanför Lenhovda är ett av länets största och tystaste naturreservat där skogarna är starkt präglade av både is och eld. Här kan du promenera längs stigar i omväxlande skogs- och myrmarker, klättra upp i utsiktstornet och kika efter orrar eller bara njuta av tystnaden en stund. Vid reservatets västra gräns finns två parkeringsplatser, informationsskyltar och kartor. Utsiktstornet finns i närheten av Björkmossen och Djupgöl.

Vandring i Singelstorps fly

Precis i utkanten av Lenhovda finns Singelstorps fly där du har möjlighet att kliva rakt ut i vildmarken. Här kan du blicka långt ut över myren, njuta av försommarens orkidéblomning eller fånga din egen spegelbild i reservatets egna lilla göl. Tre kortare vandringsleder korsar naturreservatet, två av dessa finns i reservatets västra hörn och kan lätt kombineras till en längre runda. Parkeringsplatser med informationsskyltar finns vid Singelstorps fly och Västra mark.

Vandring i Libbhults ängar

I Libbhults ängar utanför Klavreström vandrar du längs en blandning av ädellövskog, barrskog, vattendrag, slåtterängar och betesmarker. Här finns rika fjärilsmarker och en ovanligt rik förekomst av insekter. Libbhults ängar bjuder på naturupplevelser tolv månader om året. Förutom att Vildmarksleden löper genom reservatet finns det ytterligare tre vandringsleder att utforska. Vid reservatets parkering finns informationsskylt, rastplats med bord och toalett.

Vandring i Getaryggarna

Getaryggarna i Bränderyd höjer sig som en dragrygg ovanför skog och småsjöar där kuperad terräng lockar dig till att utmana ”geten” i dig längs de branta stigarna. Här passar det att vandra året runt och du får en milsvid utsikt över skogarna i norra Kronobergs höglänta områden. Vid vändplatsen vid Getaryggsvägens slut finns en informationstavla och parkeringsplats och därifrån leder en stig in i reservatet. Du kan också parkera och gå leden från söder.

Detta är en rejält svår led med farliga branter, hala stenar, stup utan räcke med mera. Ej barnvänlig.

Lyssna