Adoption

Flera myndigheter är inblandade vid adoption. Kommunen ansvarar för att personer som vill adoptera är väl förberedda och utredda och för att erbjuda familjen stöd efter adoptionen.

Från 1 februari 2022 handlägger Växjö kommun även familjerätttsliga ärenden för dig som bor i Uppvidinge kommun vad gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

De formella kraven för att ta emot adoptivbarn är att de/den sökande har fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn. Mer information finns på hemsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Länk finns längre ner på den här sidan.

Vill du ansöka om adoption hittar du ansökningsblankett på Socialstyrelsens webbplats. Länk finns längre ner på den här sidan.

När du har skickat in din ansökan till familjerätten får du delta i en obligatorisk föräldrautbildning. Efter utbildningen görs en så kallad hemutredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

Lyssna