Jourhem

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering.

Vanliga orsaker till placering i jourhem vad gäller ungdomar är ofta relationskonflikter mellan dem och föräldrarna. När det gäller yngre barn handlar det ofta om föräldrars missbruk, psykisk ohälsa eller akuta kriser i familjen där barnets omvårdnad inte kan lösas på annat sätt. Jourhemsplaceringar kan pågå allt mellan något dygn till några månader.

Har du behov av jourhem?

Kontakta individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet om du har behov av jourhem eller vill ha mer information.

Vill du bli jourhem?

Vill du göra en intresseanmälan om att bli jourhem? Fyll i formuläret som du hittar under Länkar längre ner på sidan.

Har du frågor om att bli jourhem, kan du kontakta vår familjehemssekreterare.

Lyssna