Familjerätt

Från 1 februari 2022 handlägger Växjö kommun även familjerätttsliga ärenden för dig som bor i Uppvidinge kommun vad gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

Ansökan om samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring gemensamma barn och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera.

Informationssamtal

Enligt en ny lag så kommer det från och med 1 mars 2022 krävas ett intyg på att man har deltagit i ett informationssamtal innan man kan tvista i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge. Vi på Familjerätten erbjuder därför informationssamtal från och med 1 januari 2022. I informationssamtalet kräver vi inte signatur från båda föräldrarna men det är bra om ni ansöker gemensamt.

Intyga föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos Uppvidinge kommun eller Familjerätten i Växjö.

Uppvidinge kommun faställer faderskap/föräldraskap för nyfödda barn med hemvist i kommunen som har samboende föräldrar som uppger att barnet är deras gemensamma och tillkommit utan assisterad befruktning. Resterande faställs av Familjerätten i Växjö.

Lyssna