Stöd till familjen

Har du det jobbigt hemma eller mår dåligt i relationen med dina nära kan vi som jobbar inom familjerätten ge dig råd, stöd och hjälp. Vi utreder också faderskap och informerar om adoption.

Inom familjerätten utreder och fastställer vi faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Ibland möter vi föräldrar som separerar och har svårt att komma överens om vad som är barnets bästa gällande vårdnad, boende och umgänge. De kan då komma till oss för frivilliga så kallade samarbetssamtal. Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag om hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Det finns också möjlighet att få familjerådgivning genom externa aktörer som kommunen samarbetar med.

Du som funderar på adoption kan också vända dig till familjerätten. Här kan du får information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Lyssna