Gator och parker

Ökad tillgänglighet vid trappa

Skickades in: 2021-03-26

Hej!

Har tidigare önskat lagning av belysning vid perrongen i Åseda. Fått till svar att det inte går att åtgärda.

Har istället ett förslag att trappan upp mot Thulegatan kunde även göras tillgänglig för att leda sin cykel/ barnvagn upp eller ner. Trappan är flitigt använd av gående, både barn och vuxna. Men hade även känts bra om rullande ekipage kunde ta sig fram där, istället för i kolmörkret vid perrongen.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-04-26

Hej och tack för din synpunkt!

Det är inte möjligt att ordna ramper inklusive vilplan nödvändiga längs trappan som går från stationsområdet till Thulegatan. Lutningen är för kraftig.

Gångtrafikanter med barnvagn hänvisas till Kexalid eller till Karlagatan och vidare via Älghultsvägen och Järnvägsgatan.

Vänliga hälsningar,

Tekniska avdelningen

Lyssna