Boende och miljö

Frågor om Änghultasjön och fiskodling

Skickades in: 2020-01-15

Hej!

Jag deltog i ett möte i Stenmagasinet i Klavreström där många kommunala tjänstemän och politiker deltog, där gjordes det klart att nu skulle man laga dämmet. Frågan om Fiskeodlingen kom givetvis upp och vi som var med på mötet kommer väldigt starkt ihåg följande: nu får fiskeodlingen lösa sina egna problem, med vattenförsörjningen, kommunen har inte med det att göra. Alla var mycket nöjda, nu skulle sjön få behålla sitt vatten och fritidslivet skulle blomma upp, samt personerna runt Norrsjön skulle slippa vattenföroreningen. Hm vad blev det istället: nu får kommunen även betala fiskeodlingens rör som ska grävas ned, till vilken kostnad, det vore lämpligt att kalla till ett möte igen. Hade inte kommunens tjänstemän undersökt saken ordentligt?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-01-23

Hej!

Uppvidinge kommun håller på att laga dämmet i Klaveström, samt att färdigställa en ansökan om regleringsrätt för Änghultasjön hos Mark- och Miljödomstolen. När Uppvidinge kommun har fått ett domstolsutslag i detta ärende så kan vi reglera eller inte reglera vattennivån i Änghultasjön. Först då vet vi hur vi ska agera kring det.

Vad som avser fiskodlingen så har det framkommit ett gammalt servitut (från år 2000) där det framgick att fiskodlingen skulle få ta vatten ur Änghultasjön.

För att säkerställa att servitutet gällde så anlitade Uppvidinge kommun en jurist som arbetar med servitutsfrågor. Juristen rådde Uppvidinge kommun att säkerställa vattentillgång för fiskodlingen. Företaget bakom fiskodlingen stod för inköp av tillfälligt rör.

Vänliga hälsningar,

Patrik Ivarsson
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen

Lyssna