Barn- och utbildning

Stressade lärare

Skickades in: 2018-11-08

Tycker det är tråkigt att lärarna på gymnasieskolan blir sönderstressade och inte har tid att ens äta lunch! Det påverkar hela skolan och eleverna får inte den utbildningen de behöver då lärare blir sjukskrivna för de inte klarar av att ha de scheman de har för de stressar för mycket. Vet ni vad som händer då? Då måste man hitta vikarier, som ibland inte ens dyker upp! Då har elever förlorat tid som de hade kunnat lära sig saker på.

Mvh Upprörd elev

Svar från kommunen

Svarade: 2018-12-04

Hej!

Enligt avtal ska det finnas lunch för lärare under en arbetsdag. Vid schemaläggning läggs den tiden in i schemat och låses fast. Det innebär att en lärare har avtalsenliga 30 minuters lunch. Låsningen i schemat gör att det inte går att lägga in något annat i den tiden.

Lärare har en arbetstid på 45,5 timmar per vecka och undervisningstiden ligger runt 16-18 timmar. 10,5 timmar av veckoarbetstiden på 45,5 timmar är förtroendetid, vilken kan göras hemifrån. Detta innebär att en lärare som arbetar 100 procent ska vara på jobbet 35 timmar/vecka och när undervisningstiden, 16-19 timmar, är avdragen återstår 17-19 timmar för elevkontakter, planering, förarbete, efterarbete, vikariat, etcetera.

Sjukdom kan vi inte bortse från. Lärare som är sjuka ska vara hemma. Vi löser det kortsiktigt med att vikariera för varandra och då kan det ibland hända att någon lärare som ska vikariera glömmer bort tiden. Det är tråkigt att höra eftersom vår målsättning är att ha lärare på varje undervisningstimme. Skulle sjukfrånvaron pågå längre försöker vi hitta en vikarie.

Med vänlig hälsning,

Caj Stigson
Rektor Uppvidinge gymnasieskola

Lyssna