Politik

Synpunkter till kommunalrådet

Skickades in: 2020-05-22

Det verkar inte som om sittande kommunalråd Niklas Jonsson har kommunens bästa i fokus. Allt för mycket egenintresse lyser igenom. RÖK som han var med och startade i begynnelsen var en omöjlighet för honom att inse att den långt gångna uppgörelsen med Höglandet var långt mycket bättre än att stanna kvar med ett orättvist avtal! Inkompetensen lyser tyvärr igenom i många politiska beslut. Gymnasieskolan är ett av dessa! Kompetens och utbildning bör vara ett kommunalt huvudintresse. Kommunalrådet NJ har ingen höjd i sina utvecklingstankar, verkar i alla lägen ta den enkla vägen ut...! Bottnar möjligen i sin egen brist på kunnande och kompetens. Tyvärr bytte S sin ledande politiker till en person, NJ, som inte förstår den lilla kommunens behov av samarbete, partier emellan! Egenintresset av makt lyser alltför starkt! Uppvidinge kommun är en liten kommun, där partipolitiken borde vara bannlyst och samarbetet borde vara den starkaste drivkraften. Kent Helgesson på Landsbygspartiet har kompetensen, förmågan och viljan att göra något gott!

Jag önskar att vi kommuninnevånare i Uppvidinge kunde verka för kommunens bästa och inse att det krävs förändring!

Tack för ordet!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-05-28

Hej!

Det är inte så enkelt att att svara på dina synpunkter men jag ska göra ett försök.

Din slutsats om räddningstjänsten är att ett utträde ur vårt gemensamma räddningstjänstförbund Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, skulle ha lett till kostnadssänkningar för Uppvidinge kommun. Det är inte en bild som kommunens fullmäktige ställde sig bakom. Vi är i stället glada för det räddningsförbund och det samarbete vi har med våra två övriga ägarkommuner och ser flera möjligheter med detta förbund.

Gällande din synpunkt på nedläggningen av gymnasieskolans nationella program så har vi haft för få sökande under flera år. Det hade behövts många fler sökande för att kunna vidhålla en god kvalitet och en acceptabel kostnadsnivå och resultaten har påverkats på ett negativt sätt. Att bygga en skola på elever som inte initialt haft godkända betyg för att söka de program de velat efter grundskolan är inte alls bra.

Jag skulle om så vore realistiskt velat att våra nationella program på gymnasiet hade kunnat fortsätta och att elevunderlaget varit tillräckligt stort för att haft skolan kvar, men så är dock inte verkligheten. Vi har i stället valt att utveckla och stärka grundskolan och de gymnasieförberedande åtgärderna så gott vi kan genom vårt beslut om att lägga ner gymnasiets nationella program och inrikta oss på en bra grundskola i kommunen.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna