Protokoll

Här presenterar vi våra protokoll från sammanträden i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 maskas delar av protokollen för att skydda personuppgifter. Personuppgifterna skyddas endast för publicering men det innebär inte att uppgifterna inte är offentliga. Har du frågor eller vill se äldre dagordningar eller protokoll är du välkommen att kontakta oss. Protokollen publiceras efter justering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och föreningsutskottet