Protokoll

Här presenterar vi våra protokoll från sammanträden i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 maskas delar av protokollen för att skydda personuppgifter. Personuppgifterna skyddas endast för publicering men det innebär inte att uppgifterna inte är offentliga. Har du frågor eller vill se äldre dagordningar eller protokoll är du välkommen att kontakta oss. Protokollen publiceras efter justering.

Protokoll kommer finnas kvar på hemsidan för de två senaste helåren. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta respektive nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och föreningsutskottet

Tekniska utskottet

Personalutskottet

Barn- och utbildningsnämnden

Utskottet för arbetsmarknad, etablering och lärcenter

Krisledningsnämnden

Lönenämnden HUL

Lyssna