Möten 2024

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund som pågår i max 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige sammanträder

Månad

Datum

Plats

Januari

23 januari klockan 18:30

Alstermo Folkets hus

Februari

13 februari klockan 18:30

Lenhovda Borgen

Mars

12 mars klockan 18:30

Norrhult Folkets hus

April

9 april klockan 18:30

Åseda Folkets hus

Maj

-

 

Juni

18 juni klockan 18:30

Fröseke Folkets hus

Juli

-

 

Augusti

-

 

September

10 september klockan 18:30

Alstermo Folkets hus

Oktober

31 oktober klockan 18:30

Lenhovda Borgen

November

28 november klockan 09:00

Norrhult Folkets hus

December

-

 

 

Kommunstyrelsen

Datum då Kommunstyrelsen sammanträder

Månad

Datum

Januari

30 januari klockan 08:30

Februari

27 februari klockan 08:30

Mars

27 mars klockan 08:30

April

25 april klockan 08:30

Maj

30 maj klockan 08:30

Juni

-

Juli

-

Augusti

29 augusti klockan 08:30

September

24 september klockan 08:30

Oktober

22 oktober klockan 08:30

November

14 november klockan 08:30

December

10 december klockan 08:30

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum då kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder

Månad

Datum

Januari

-

Februari

8 februari klockan 08:30

Mars

5 mars klockan 08:30

April

2 april klockan 08:30

Maj

2 maj klockan 08:30

Juni

-

Juli

-

Augusti

-

September

5 september klockan 08:30

Oktober

1 oktober klockan 08:30,

29 oktober klockan 08:30

November

26 november klockan 08:30

December

-

 

Kultur- och föreningsutskottet

Datum då kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott sammanträder

Månad

Datum

Januari

-

Februari

1 februari klockan 14:00

Mars

14 mars klockan 14:00

April

-

Maj

2 maj klockan 14:00

Juni

-

Juli

-

Augusti

-

September

5 september klockan 14:00

Oktober

24 oktober klockan 14:00

November

28 november klockan 14:00

December

-


Tekniska utskottet

Datum då kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträder

Månad

Datum

Januari

-

Februari

15 februari klockan 14:00

Mars

-

April

3 april klockan 14:00

Maj

16 maj klockan 14:00

Juni

19 juni klockan 14:00

Juli

-

Augusti

-

September

25 september klockan 14:00

Oktober

23 oktober klockan 14:00

November

27 november klockan 14:00

December

-


Barn- och utbildningsnämnden

Datum då barn- och utbildningsnämnden sammanträder

Månad

Datum

Januari

-

Februari

14 februari klockan 13:30

Mars

11 mars klockan 13:30

April

8 april klockan 13:30

Maj

8 maj klockan 13:30

Juni

5 juni klockan 13:30

Juli

-

Augusti

-

September

11 september klockan 13:30

Oktober

9 oktober klockan 13:30

November

7 november klockan 13:30

December

3 december klockan 13:30

Datum då utskottet för arbetsmarknad, etablering och lärcenter sammanträder

Månad

Datum

Januari

-

Februari

-

Mars

11 mars klockan 10:00

April

8 april klockan 10:00

Maj

8 maj klockan 10:00

Juni

-

Juli

-

Augusti

-

September

11 september klockan 10:00

Oktober

9 oktober klockan 10:00

November

7 november klockan 10:00

December

-


Välfärds- och omsorgsnämnden

Datum då välfärds- och omsorgsnämnden sammanträder

Månad

Datum

Januari

-

Februari

20 februari klockan 13:00

Mars

19 mars klockan 13:00

April

16 april klockan 13:00

Maj

14 maj klockan 13:00

Juni

18 juni klockan 13:00

Juli

-

Augusti

-

September

17 september klockan 13:00

Oktober

15 oktober klockan 13:00

November

19 november klockan 13:00

December

17 december klockan 13:00

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Datum då miljö- och byggnadsnämnden sammanträder

Samtliga sammanträden börjar 13.30 i lokalen Ideboås

Månad

Datum

Januari

18

Februari

15

Mars

14

April

11

Maj

2

Juni

27

Juli

x

Augusti

15

September

12

Oktober

10

November

7

December

5

 

Valnämnden

Datum då valnämnden sammanträder

Månad

Datum

Februari

Torsdagen den 22 februari klockan 14:00

Mars

Torsdagen den 21 mars klockan 14:00

April

Tisdagen den 30 april klockan 14:00

Maj

Tisdagen den 14 maj klockan 14:00

Juni

Onsdagen den 14 juni klockan 08:00-17:00

Onsdagsräkning

Augusti

Måndagen den 26 augusti klockan 14:00


Lyssna